Zamknij

Spotkali się z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi. Nadgoplańskie WOPR z dofinansowaniem

15:14, 10.06.2021 | as, fot. Gmina Inowrocław

31 maja br. na zielonych terenach położonych w Łojewie w sąsiedztwie Małego Gopła odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi.

Podczas uroczystości Wójt Gminy Inowrocław Tadeusz Kacprzak oficjalnie wręczył organizacjom i klubom umowy na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2021 r.

Projekty dotyczą działań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób; ochrony i promocji zdrowia; wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; turystyki i krajoznawstwa; ratownictwa i ochrony ludności oraz wspierania własnego zadania w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław.

Wsparcie finansowe uzyskało 19 organizacji. Łączna kwota dofinansowań (na realizację 30 projektów) przekroczyła 340 tysięcy złotych.

- Nadgoplańskie WOPR będzie realizowało zadanie publiczne z zakresu Ratownictwa i Ochrony ludności pn. Zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad jeziorem Łojewskim w Gminie Inowrocław. Z tego tytułu otrzymaliśmy dofinansowanie na działania ratownicze w kwocie 3000 zł - informuje Nadgoplańskie WOPR Kruszwica. 

[ZT]16489[/ZT]

[ZT]16486[/ZT]

[ZT]16484[/ZT]
 

(.)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%