Zamknij

Oferta pracy: Na Zagoplu potrzebny bibliotekarz

14:57, 25.06.2022 | .
Skomentuj
REKLAMA

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy zatrudni pracownika na stanowisko bibliotekarza w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

I. Miejsce pracy:

filia Zagople MGBP im. St. Przybyszewskiego w Kruszwicy.

II. Wymagania związane ze stanowiskiem:

1. wykształcenie średnie lub wyższe,

2. niekaralność,

3. pełna zdolność do czynności prawnych i pełnienia praw publicznych,

4. biegła obsługa komputera i swobodne korzystanie z Internetu,

5. samodzielność, odpowiedzialność,

6. umiejętność pracy z dziećmi,

7. umiejętności interpersonalne i kreatywność,

8. sumienność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań,

9. dbałość o powierzone mienie,

10. mile widziane wykształcenie bibliotekarskie lub pedagogiczne.

III. Zakres wykonywanych zadań:

1. obsługa czytelników, wypożyczanie książek, prowadzenie ewidencji czytelników i wypożyczeń, sporządzanie dziennej statystyki wypożyczeń oraz wymaganych sprawozdań;

2. udzielanie porad czytelniczych i informacji w oparciu o zbiory zgromadzone w placówce oraz wyszukane w Internecie;

3. prace techniczne związane z przysposobieniem książek do wypożyczeń (opisywanie, sygnowanie, okładanie itp.);

4. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami;

5. aktywne zaangażowanie w organizację imprez kulturalno-oświatowych organizowanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kruszwicy;

6. prowadzenie systematycznych zajęć z zakresu edukacji czytelniczej;

7. przygotowywanie imprez związanych z promocją czytelnictwa;

8. praca z czytelnikiem przy stanowisku komputerowym;

9. obsługa komputera, kserokopiarki i drukarki.

IV. Dokumenty wymagane od kandydata:

1. list motywacyjny,

2. życiorys (CV),

3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

6. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

7. kserokopie świadectw pracy.

V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

1. Dokumenty należy składać do dnia 4 lipca 2022 roku w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kruszwicy, ul. Rybacka 22 (w zaklejonej kopercie).

2. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby zostaną poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

3. Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

4. Złożone oferty nie będą odsyłane, a nieodebrane po 3 miesiącach od dnia naboru zostaną zniszczone.

[ZT]20587[/ZT]

[ZT]20592[/ZT]

[ZT]20576[/ZT]

(.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (3)

Nor bercikNor bercik

3 0

Może warto jeszcze napisać za ile skoro są wyszczególnione wymagania 15:35, 25.06.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Obywatel Obywatel

2 0

Jak to ile, wymagania wielkie to się należy najniższa krajowa 21:49, 25.06.2022


MunnickMunnick

2 1

Robota lżejsza od spania więc najniższa krajowa to aż nadto. 00:29, 26.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

0%