Zamknij

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci. Zespół Interdyscyplinarny w Kruszwicy przypomina

16:56, 19.11.2020 | Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kruszwica informuje, że dziś (19 listopada) obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci.

Osoby, które doświadczają przemocy, a także osoby, które stosują przemoc mogą zgłaszać się do Zespołu Interdyscyplinarnego w celu uzyskania pomocy w dniach od poniedziałku do piątki w godz. 7:15-15: 5. Siedziba Zespołu mieści się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kruszwicy, ul. Rybacka 20. Prosimy umawiać się telefonicznie, tel. 52 3515489 wew. 105.

Przypominamy, że od lat Urząd Marszałkowski prowadzi Kujawsko-Pomorską Niebieską Linię, która działa mimo epidemii. Bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną można uzyskać dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 800 154 030 lub korzystając z poczty elektronicznej ([email protected] ) – codziennie (również w dni wolne od pracy) w godzinach 17-21. 

Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia - Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy. Pod  wskazanym wyżej, bezpłatnym numerem telefonu, dyżurują każdego dnia prawnik i psycholog.  Linia działa w ramach projektu Niebieska Sieć,  polegającego na budowie sieci punktów pomocy ofiarom przemocy.

Ofiary przemocy mogą szukać wsparcia także w marszałkowskim Biurze Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy. Jego pracownicy udzielają porad prawnych dotyczących przemocy w rodzinie związanej z problemem alkoholowym, uzależnieniami od narkotyków czy hazardem.

Służą pomocą m.in. w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalania osobistych kontaktów z dzieckiem i alimentacją. Podejmują interwencje w instytucjach, z którymi muszą kontaktować się pokrzywdzeni, prowadzą mediacje między stronami konfliktów. Siedziba Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy znajduje się w Toruniu przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 73. Kontakt pod numerem telefonu: 56 659 13 99 i 56 652 18 12, e-mail: [email protected]

 Godziny pracy biura:
- poniedziałki, środy i czwartki – 8-15
- wtorki – 8-16.30

-  piątki - 8-13.30

Prawnicy biura pełnią dyżury prawne nie tylko w siedzibie w Toruniu, ale też w kilku miastach województwa. Są to: Bydgoszcz, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław, Brodnica oraz Chełmno. Ze względu na epidemię porady udzielane są wyłącznie telefonicznie lub mailowo.
- Bydgoszcz - 52 321 40 59/606 924 845
- Włocławek - 54 235 67 10/500 173 322
- Grudziądz - 56 621 58 16/500 173 322
-  Inowrocław - 56 621 59 04/606 924 845
- Brodnica - 56 491 97 71/500 173 322
- Chełmno - 56 686 30 72/500 173 322

[ZT]13956[/ZT]

[ZT]13952[/ZT]

(.)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop