Zamknij

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne o wykopaliskach w Szarleju

17:10, 03.10.2018 | Bartłomiej Grabowski
REKLAMA


W listopadzie 1972 r. niedaleko Kruszwicy, w Szarleju przeprowadzone zostały badania archeologiczne. Stanowisko nr 6 położone jest 500 m w kierunku południowym od byłego PGR Szarlej. W latach 1973-1975 kontynuowano wykopy na tym terenie. Odkryto trzy obiekty: część rozległej glinianki związanej prawdopodobnie z osadnictwem ludności kultury późnej ceramiki wstęgowej oraz dwie jamy. 

W gliniance oprócz ceramiki, znajdowały się amfory kuliste, odnaleziono także fragmenty ceramiki kultur młodszych niż neolityczne. 

W wyniku badań pozyskano 262 fragmenty naczyń, pięć małych bryłek polepy, dwa odłupki z krzemienia bałtyckiego, fragment pytki szlifierskiej z piaskowca kwarcowego i kilka drobnych, nadpalonych kości zwierzęcych. 

Jeśli chodzi o naczynia, wyróżniono formy: puchary lejkowate (19 fragmentów), amfory (5 fragmentów), garnki (2 fragmenty naczyń), 1 wazę, 1 kubek i prawdopodobnie 1 fragment talerza. Puchary miały formę smukłą, z wysoką szyjką i lekko zaznaczonym załomem na styku szyjki i brzuśca. Wśród amfor 1 fragment posiadał cylindryczną szyję i 4 fragmenty brzuśce o największej wydatności w górnej części. Fragmenty 2 naczyń to formy naczyń szerokootworowych z dnem o przypuszczalnie niewielkiej średnicy. Jedyny egzemplarz kubka krępego z uchem, posiada lekko lejkowatą szyjkę i płaskie, niewyodrębnione dno. Znaleziono także fragment talerza. 

Do schudzania gliny stosowano domieszkę tłuczonych skorup, głównie drobnych i średnio-ziarnistych, niekiedy z udziałem piasku. Nie stwierdzono używania jako domieszki pokruszonych muszli. Zdecydowana większość ceramiki charakteryzuje się bardzo dobrą twardością. Styl zdobienia ceramiki z Szarleja charakteryzuje się jedno- rzadziej dwuelementowych wątków, wykonanych technikami odciskania, plastyczną i ryto-odciskaną w strefie brzuścowej. Czasem stosowano technikę nacinania i rycia. Zdobienia naczyń realizowano z udziałem jednego lub dwóch wątków. Wyjątkiem jest waza, gdzie występują trzy wątki jednoelementowe. 

Odkrycie tak licznych pozostałości ceramiki, świadczą o istnieniu punktu osadniczego w Szarleju.

Opracowanie Bartłomiej Grabowski, źródła: Informator  Archeologiczny, Badania 1972, Warszawa 1973, s. 50-51; B. Maciukiewicz-Czarnecka, Badania na stan. 6 w Szarleju, pow. Inowrocław, Komunikaty Archeologiczne, 1978, s. 23-25; informator Archeologiczny, Badania 1973, Warszawa 1974, s. 42-43;  Artykuł B. Wawrzykowska, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Materiały kultury pucharów lejkowych na stanowisku 6 w Szarleju, gm. Kruszwica, s. 21-32, w: Z Dziejów Kujaw i Pałuk, Materiały z sesji naukowej w Inowrocławiu, Inowrocław 2005 r.

(Bartłomiej Grabowski)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© mojakruszwica.pl | Prawa zastrzeżone