Zamknij

Pomoc suszowa dla rolników. Na czym będzie polegać?

15:49, 13.09.2018 | P.B
REKLAMA
Skomentuj

Do prezydentów, burmistrzów i wójtów dotarły informacyjne ulotki z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zawarte w nich zostały szczegóły dotyczące suszy oraz odszkodowań dla rolników.

Ulotka dotyczy rozpoczynającego się od jutra (14.09) naboru wniosków do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o udzielenie pomocy proponowanej przez rząd RP dla poszkodowanych w tegorocznej suszy.  Jej zawartość znajduje się poniżej.

Pomoc suszowa - uprawy rolne

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogą od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. składać wnioski o udzielenie pomocy. Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Stawka pomocy wynosi 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w 2018 r. i objęły co najmniej 70% danej uprawy.
Stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w 2018 r. i objęły od 30% do 70% danej uprawy.

[POGODA]1536846378121[/POGODA]

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych  nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych.

Powyższa pomoc będzie udzielana: 

a) poza formułą pomocy de minimis, w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą  wynosić powyżej  30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo 

b) w ramach formuły pomocy de minimis,  w przypadku gdy powyższe szkody  będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej. 

Składając wniosek do ARiMR producenci rolni poszkodowani na skutek suszy lub powodzi będą mogli zadecydować o sposobie wyliczenia kwoty pomocy w odniesieniu do strat w średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym.

Zasady składania wniosków o wsparcie do powiatowych biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Formularz wniosku będzie dostępny od 14 września na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr gov.pl, w zakładce Susza - pomoc klęskowa

Do wniosku należy dołączyć:

kopię protokołu oszacowania szkód, sporządzonego zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie MRiRW, oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis (w przypadku pomocy de minimis), kopie polis ubezpieczeniowych. 

Susza - dodatkowe formy pomocy:

kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji rolnej;

poręczenia i gwarancje spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z suszą;

udzielana przez KRUS pomoc w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu;
zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pomocy w formie odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości ZWRSP oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy;
spłata oprocentowania przez ARiMR  na rzecz banków, w których producenci rolni mają kredyty z dopłatami do ich oprocentowania stosowanymi przez Agencję;

ulgi w podatku rolnym udzielane przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.

(P.B)
REKLAMA

Komentarze (1)

MieszkaniecMieszkaniec

0 0

Czemu nikt nie porusza tematu susz w naszej gminie w kukurydzy i w okopowych???? Tylko wszystko opiera sie na wytycznych z Pulaw??? Mamy z naszego terenu wojewodę moze jego interwencja w ministerstwie cos pomoże,bo raczej rolnkow sie olewa poprostu. Trudno wyjsc z za biurka w pole i zobaczyc jak te rosliny wyglądają i oszacowac straty? Bo wg. Puław u mnie na tej samej dzialce na pszenice jara nie padało a na ozina obok padało....no to chyba o czyna świadczy 14:27, 26.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
© mojakruszwica.pl | Prawa zastrzeżone