Zamknij
REKLAMA

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY/INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ/PEDAGOG PROWADZĄCY ZAJĘCIA TER

Nr oferty: StPr/20/1623Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Rynek 22, 88-150 Kruszwica, powiat: inowrocławski, woj: kujawsko-pomorskie
Zakres obowiązków: Zakres zadań na stanowisku: 1. Świadczenie specjalistycznych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Praccy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. z póz. zm. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, 2. Tworzenie prac wraz z uczestnikami w ramach terapii plastycznej, udział w wystawach, wernisażach promujących Dom, 3. Organizowanie i prowadzenie treningów umiejętności społecznych oraz zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych w poszczególnych pracowniach, 3. Praca w zespole wspierająco aktywizującym i realizowanie jego ustaleń, 4. Planowanie indywidualnych planów postępowania wspierająco aktywizujących dostosowanych do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań podopiecznych, 5. Prowadzenie działań zmierzających do integracji społecznej i zawodowej, 6. Monitorowanie przebiegu terapii zajęciowej, systematyczne uzupełnianie obowiązującej dokumentacji, 7. Wykonywanie pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, 8. Czynny udział w konkursach wewnętrznych oraz organizowanych przez inne instytucje, 9. Towarzyszenie uczestnikom domu w codziennych obowiązkach wynikających z planu zajęć, 10. Wspomaganie uczestników w komunikacji z otoczeniem, 11. Pobudzanie aktywności uczestników oraz ich opiekunów, 12. Pomoc w diagnozowaniu potrzeb i możliwości uczestników podczas zajęć, 13. Współpraca z zespołem wspierając-aktywizującym w tworzeniu rocznych planów, 14. Dowożenie uczestników na zajęcia i z zajęć terapeutycznych, 15. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.09.2020
Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania pożądane
Wykształcenie:
 • średnie zawodowe, brak
  Uprawnienia:
  • obsługa komputera
  • prawo jazdy kat B
   Pozostałe wymagania
   Inne wymagania: Wymagania niezbędne: 1.Wykształcenie: minimum policealna szkoła odpowiedniej specjalności i tytuł zawodowy lub dyplom w zawodzie bądź wykształcenie wyższe o kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika, 2.Zdolności plastyczne, rękodzielnicze, artystyczne, 3.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku instruktora terapii zajęciowej /terapeuty zajęciowego, 4.Niekaralność za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 5.Obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych, 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 7. Nieposzlakowana opinia. 7. Znajomość regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy, 8. Co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, Wymagania dodatkowe: 1. Predyspozycje osobowościowe (empatia, odpowiedzialność, umiejętność współpracy, sumienność, gospodarność, rzetelność, wysoka kultura osobista, odporność na stres, uczciwość, terminowość, kreatywność, operatywność), 2. Umiejętność prowadzenia indywidualnej i grupowej terapii z uwzględnieniem różnych metod terapeutycznych, 3. Obsługa komputera, 4. Prawo jazdy kat. B.
   Dane pracodawcy:
   Pracodawca: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KRUSZWICA
   Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
   Adres: Rynek 22, 88-150 Kruszwica, powiat: inowrocławski, woj: kujawsko-pomorskie
   Osoba do kontaktu:
   Numer telefonu:
   E-mail:
   Język aplikacji: polski
   Wymagane dokumenty: Informacja o warunkach pracy: 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat, 2. Miejsce pracy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy, Rynek 22 88-150 Kruszwica, 3. Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisam
   Sposób kontaktu
   przekazania dokumentów:
   Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta, Termin: 10.08-21.08.20, Godziny : 15:30
   praca psychologa w szkole
   StPr/20/1682
   data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
   wynagrodzenie od od 1 517,45 PLN

   Zakres zadań na stanowisku: 1. Świadczenie specjalistycznych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Praccy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. z póz. zm. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, 2. Tworzenie prac wraz z uczestnikami w ramach terapii plastycznej, udział w wystawach, wernisażach promujących Dom, 3. Organizowanie i prowadzenie treningów umiejętności społecznych oraz zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych w poszczególnych pracowniach, 3. Praca w zespole wspierająco aktywizującym i realizowanie jego ustaleń, 4. Planowanie indywidualnych planów postępowania wspierająco aktywizujących dostosowanych do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań podopiecznych, 5. Prowadzenie działań zmierzających do integracji społecznej i zawodowej, 6. Monitorowanie przebiegu terapii zajęciowej, systematyczne uzupełnianie obowiązującej dokumentacji, 7. Wykonywanie pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, 8. Czynny udział w konkursach wewnętrznych oraz organizowanych przez inne instytucje, 9. Towarzyszenie uczestnikom domu w codziennych obowiązkach wynikających z planu zajęć, 10. Wspomaganie uczestników w komunikacji z otoczeniem, 11. Pobudzanie aktywności uczestników oraz ich opiekunów, 12. Pomoc w diagnozowaniu potrzeb i możliwości uczestników podczas zajęć, 13. Współpraca z zespołem wspierając-aktywizującym w tworzeniu rocznych planów, 14. Dowożenie uczestników na zajęcia i z zajęć terapeutycznych, 15. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
   StPr/20/1623
   data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN