Zamknij

Na co pozwalają uprawnienia SEP 1kV?

10:08, 28.12.2020 | Reklama

Jeśli chcesz zostać elektrykiem musisz ukończyć kurs SEP i posiadać aktualne uprawnienia. W tym artykule dowiesz się na co pozwalają uprawnienia SEP 1kV. Jeśli więc, potrzebujesz takich informacji zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem.

 

Uprawnienia elektryczne SEP 1kV - na co się dzielą?

Uprawnienia SEP można podzielić na trzy rodzaje, które dzielą się na uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe.

 • Uprawnienia elektryczne czyli G1 - przeznaczone są dla tych osób, które chcą zajmować się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
 • Uprawnienia energetyczne czyli G2 - dla osób, które chcą zajmować się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń, sieci oraz instalacji cieplnych,
 • Uprawnienia gazowe czyli G3 - przeznaczone dla osób, które chcą zająć się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

Uprawnienia SEP nadawane są dla dwóch rodzajów wykonywanych prac czyli eksploatacji bądź dozoru. Oznaczeniami dla nich są:

 • D - dozór sieci, instalacji i urządzeń gazowych oraz elektroenergetycznych,
 • E - eksploatacja instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych i gazowych.

Uprawnienia SEP - podzielone na konkretną czynność

Kurs G1 wyróżnia opcja takie jak:

 1. urządzenia, instalacje oraz sieci elektroenergetyczne o napięciu maksymalnie 1 kV,
 2. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej o dowolnej wysokości napięcia znamionowego,
 3. urządzenia do elektrolizy,
 4. elektryczna sieć trakcyjna,
 5. sieci elektrycznego oświetlania ulicznego,
 6. urządzenia elektrotermiczne,
 7. urządzenia ratowniczo-gaśnicze oraz ochrony granic,
 8. urządzenia techniki wojskowej czy uzbrojenia,
 9. urządzenie kontrolno-pomiarowe, urządzenia i instalacje automatycznej regulacji,
 10. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Kurs G2 wyróżnia czynności takie jak:

 1. turbiny wodne i parowe o mocy większej niż 50 kW,
 2. sieci i instalacje cieplne obejmujące urządzenia pomocnicze większe niż 50 kW,
 3. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze,
 4. urządzenia odbiorczo-przemysłowe pary oraz gorącej wody,
 5. pompy, wentylatory, ssawy, dmuchawy,
 6. sprężarki o mocy większej niż 20 kW,
 7. instalacje sprężonego powietrza oraz gazów technicznych,
 8. urządzenia ratowniczo-gaśnicze oraz ochrony granic,
 9. urządzenia techniki wojskowej oraz uzbrojenia,
 10. urządzenie kontrolno-pomiarowe,
 11. urządzenie do automatycznej regulacji maszyn i instalacji,
 12. piece przemysłowe,
 13. urządzenia do składowania, rozładunku i magazynowania paliw powyżej masy składowej 100Mg
 14. kotły parowe, wodne, płynne, gazowe powyżej 50 kW.

Kurs G3 wyróżnia:

 1. sieci gazowe - rozdzielcze o ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 MPa,
 2. sieci gazowe - przesyłowe o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa,
 3. turbiny gazowe,
 4. urządzenie kontrolno-pomiarowe,
 5. urządzenia do sterowania siecią, instalacją i urządzeniami,
 6. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych,
 7. urządzenia oraz instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5kPa,
 8. urządzenia oraz instalacje gazowe o ciśnieniu które nie przekraczają 5 kPa,
 9. urządzenia służące do magazynowania paliw gazowych,
 10. urządzenia do przetwarzania oraz uzdatniania paliw gazowych,
 11. urządzenia przeróbki gazu ziemnego,
 12. rozprężanie i rozlewnie gazu płynnego, mieszalnie, odazotowanie i oczyszczalnie gazu,
 13. urządzenia służące do produkcji paliw azowych albo generatory gazu.

Zobacz jak zdobyć uprawnienia SEP w oddziale SEP Toruń.

 

(REKLAMA)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop