Zamknij

Ubezpieczenie mieszkania pod kredyt? Sprawdź, czy obejmuje…

12:51, 07.11.2019 | materiały partnera

Ponad 10 mln 1 mieszkań w Polsce jest objętych ochroną w ramach ubezpieczenia mieszkaniowego. Liczba ta urosła w ostatnich latach m.in. ze względu na dużą akcję kredytową w ramach której wiele osób kupuje nieruchomość obciążoną hipoteką i co za tym idzie - ubezpiecza je w związku z wymogiem banku. Takie polisy obejmują najczęściej ubezpieczenie murów. To jednak nie jedyna forma ochrony z której warto skorzystać mając dom, czy mieszkanie. Czego najczęściej nie obejmuje ubezpieczenie pod kredyt, a warto wziąć pod uwagę?

Ubezpieczenie z cesją na bank obejmuje najczęściej mury naszej nieruchomości. Jest to jednak dosyć ograniczona polisa. Mury to po prostu te elementy, które powodują że nasz dom, czy mieszkanie to zamknięta przestrzeń: elementy składowe ścian i poszycia dachowego wraz z materiałami zewnętrznymi takimi jak blacha, dachówka, czy tynki. Mając ubezpieczenie murów - w przypadku szkody otrzymamy zatem odszkodowanie wyłącznie za te elementy. Co więcej - jeżeli ubezpieczyliśmy nieruchomość z cesją na bank – wówczas odszkodowanie zostanie przeniesione zgodnie z zapisami umowy na kredytodawcę.

Tymczasem każda nieruchomość składa się również z tzw. elementów stałych, a także - o ile nie stoi pusta – zgromadzone są w niej ruchomości. Elementy stałe to (najczęściej bardzo wartościowe) wyposażenie domu lub mieszkania, którego nie można odłączyć bez użycia narzędzi. Chodzi tu o zabudowę kuchenną, sprzęt AGD, armatury, wanny, umywalki, zlewy, stolarkę okienną i drzwiową, oszklenia, tynki, okładziny ścian, schodów i podłóg itp. Ubezpieczyciele uznają również za elementy stałe grzejniki i inne urządzenia grzewcze, instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, wentylacyjne, alarmowe, domofonowe, internetowe i in. Ruchomości to natomiast to natomiast sprzęt RTV, fotograficzny, komputerowy, wolnostojący sprzęt AGD, meble, biżuteria, gotówka, a także rowery, narty czy inny sprzęt sportowy. Zarówno jedne jak i drugie mogą stanowić pokaźną część naszego majątku, dlatego warto zadbać o to, by również i je ubezpieczyć.

Mury i elementy stałe nieruchomości można objąć ochroną w ramach ubezpieczenia mieszkania (sprawdź) na wypadek różnego typu zdarzeń losowych takich jak pożar, zalanie, huragan, deszcz nawalny, przepięcia, uderzenie pioruna itp. Jeżeli jesteśmy właścicielami mieszkania położonego na parterze lub domu – wówczas dobrze jest także rozważyć również zakup ubezpieczenia na wypadek powodzi. Z kolei ruchomości – poza ochroną na wypadek zdarzeń losowych - poleca się ubezpieczyć ponadto od kradzieży z włamaniem. Zarówno ubezpieczając mury, elementy stałe jak i ruchomości – powinniśmy zwrócić uwagę na tzw. sumę ubezpieczenia, czyli górną granicę odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej w przypadku zaistnienia szkody. Sumę ubezpieczenia powinniśmy dobrać odpowiednio do wartości naszej nieruchomości oraz zgromadzonych w niej przedmiotów. Poza ochroną naszego majątku warto również wykupić polisę na wypadek wyrządzenia szkody osobom trzecim. Chodzi tu np. o sytuację, w której pechowo zalejemy sąsiada, ale nie tylko. Równie dobrze szkodę może wyrządzić nasze dziecko lub osoba przebywająca w naszym gospodarstwie domowym. Przed finansowymi skutkami takich sytuacji chroni tzw. OC w życiu prywatnym. W przypadku tej polisy również powinniśmy zwrócić uwagę na wysokość sumy ubezpieczenia domu i mieszkania. Ubezpieczając dom lub mieszkanie warto także pomyśleć o domowym assistance, czyli polisie, która zapewni nam możliwość skorzystania z pomocy różnego rodzaju specjalistów takich jak hydraulik, technik urządzeń grzewczych, stolarz czy dekarz.

Niezależnie od tego na jaką polisę mieszkaniową finalnie się zdecydujemy – powinniśmy mieć świadomość, że koszt ubezpieczenia mieszkania nie powinien wyłącznie determinować naszego wyboru. Warunki polisy powinny być kluczowym kryterium przy doborze odpowiedniego dla nas produktu, a ponadto również jakość usług oferowanych przez ubezpieczyciela.

O tym, że warto ubezpieczyć nasz majątek wiedzą dobrze eksperci ds. pożarnictwa. Ja wynika z danych Państwowej Straży Pożarnej w 2016 roku odnotowano 27 tys. pożarów mieszkań i domów. Blisko 13 tys. pożarów dotknęło domy jednorodzinne, w mieszkaniach doszło do 12,4 tys. pożarów, a w gospodarstwach rolnych 1,8 tys. Straż pożarna szacuje straty właścicieli tych nieruchomości na kwotę 1,1 mld złotych. Oczywiście pożary to nie jedyna przyczyna wypłaty odszkodowań przez ubezpieczycieli. Właściciele nieruchomości często doświadczają również zalania, włamania, czy aktów wandalizmu. Często ponoszą straty z powodu przepięć elektrycznych oraz wichur. Łączna kwota odszkodowań wypłaconych osobom ubezpieczonym z tytułu pożarów, eksplozji, zjawisk pogodowych w domach i mieszkaniach sięga 1,3 mld zł.

Dobrze dobrane ubezpieczenie domu i mieszkania oraz opłacenie składki za ubezpieczenie mieszkaniowe w kwocie od kilkudziesięciu złotych miesięcznie powoduje, że poszkodowany ma możliwość otrzymania odszkodowania w wysokości nawet kilkuset tysięcy złotych. Dlatego nie warto ograniczać ubezpieczenia mieszkaniowego wyłącznie do ochrony murów, ale objąć nim również elementy stałe, czy ruchomości a także w miarę potrzeby skorzystać z innych ubezpieczeń dodatkowych.

 

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop