Zamknij

Za kilka dni obrady Sejmiku Województwa. Zdominują je tematy finansowe

09:59, 14.12.2018 | Komunikaty prasowe
REKLAMA
Skomentuj

W poniedziałek (17 grudnia) odbędzie się kolejna sesja sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego VI kadencji. Jak zwykle w grudniu, zdominują ją sprawy finansowe. Najważniejszym punktem obrad będzie przyjęcie budżetu województwa na rok 2019 oraz wieloletniej prognozy finansowej województwa na lata 2019–2038.

Wraz z kończącym się rokiem muszą będą też porządkowane tegoroczne sprawy finansowe. Budżet województwa na rok 2018 i wieloletnia prognoza finansowa województwa na lata 2018–2038 muszą zostać dostosowane do aktualnej sytuacji. Radni rozpatrzą również projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych.

Pod głosowanie zostanie poddany projekt dotyczący ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi w zakresie kolejowego publicznego transportu zbiorowego. Zarząd województwa przygotował również projekt uchwały w sprawie programu ochrony przed hałasem dla odcinków kolejowych województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 30 tysięcy pociągów rocznie. Program obejmuje analizę obszarów naszego województwa, gdzie uciążliwość hałasu spowodowanego przez kolej jest największa. W celu ograniczenia poziomu hałasu na tych terenach proponuje się szereg rozwiązań technicznych, np. budowę osłon akustycznych, szlifowanie szyn, zastosowanie wkładek przyszynowych lub wskazuje kierunki działań, które pozwolą na ograniczenie hałasu w możliwie najwyższym stopniu. Niestety, uzyskanie zadowalających efektów w miejscach, gdzie pociągi przejeżdżają bezpośrednio w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jest niezwykle trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Dlatego tak istotne jest w przyszłości właściwe planowanie przestrzenne.

Radni rozpatrzą również projekt uchwały w sprawie programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Projekt programu jest już po konsultacjach i uwzględnia uwagi wniesione przez Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Kolejny projekt uchwały w porządku obrad II sesji sejmiku dotyczy trybu i szczególnych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych ramach inicjatyw lokalnych.

Sejmik zapozna się również ze stanem realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 w 13 szkołach i placówkach oświatowych, dla których samorząd województwa jest organem prowadzącym. W minionym roku szkolnym uczyło się w nich 1 767 osób, a status absolwenta uzyskało 320. Należy podkreślić, że nasze szkoły zatrudniają wysoko wykwalifikowaną kadrę – aż 61 proc. naszych nauczycieli posiada najwyższy stopień awansu zawodowego, nauczyciela dyplomowanego, kolejne 20 proc. to nauczyciele mianowani. W szkołach i placówkach oświatowych realizowano w roku szkolnym 2017/2018 pięć projektów infrastrukturalnych z wykorzystaniem funduszy unijnych, które przyczynią się do poprawienia poziomu usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego. W wyniku realizacji projektu „Dostrzec to, co niewidoczne” w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy zwiększy się również dostępność do edukacji przedszkolnej.

Radni rozpatrzą i podejmą uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie statutu województwa, która dostosuje statut do zapisów znowelizowanej ustawy o samorządzie województwa, oraz w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy. Zmiana dotyczy załącznika do statutu zawierającego wykaz filii WiMBP w Bydgoszczy, a dokładnie adresu i opisu działalności filii nr 11, która odtąd będzie wypożyczalnią nie tylko dla dorosłych, ale również dla dzieci. Filia została przeniesiona do nowo wybudowanej siedziby przy ul. Czołgistów 8. 

W dalszym ciągu trwa realizacja rozpoczętego w poprzedniej kadencji zadania w zakresie waloryzacji i inwentaryzacji przyrodniczej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem planów ochrony parków krajobrazowych. W ramach tego zadania zarząd województwa przedłoży kolejne projekty uchwał w tym zakresie: w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego, w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie oraz będący jeszcze przed konsultacjami projekt uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej.

(Komunikaty prasowe)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© mojakruszwica.pl | Prawa zastrzeżone