Zamknij

Marszałek Całbecki sprawozdawcą opinii Komitetu Regionów

08:45, 22.09.2019 | (fot. Mieszko Matusiak/UMWKP)
REKLAMA
Skomentuj

 

Marszałek Piotr Całbecki został sprawozdawcą opinii europejskiego Komitetu Regionów dotyczącej wykonania ramowej dyrektywy wodnej i dyrektywy powodziowej. 

Zadaniem marszałka jest przedstawienie regionalnego wymiaru gospodarczej i ekologicznej integracji w zakresie zarządzania jakością i ilością wody, ale także, w związku z postępującymi zmianami klimatu i nasilającymi się powodziami w Europie, wskazanie możliwości minimalizowania poziomu szkód. 

Punktem odniesienia opinii będą dwie unijne dyrektywy – ramowa dyrektywa wodna i dyrektywa powodziowa. Ramowa dyrektywa wodna odnosi się do planów gospodarowania wodami z uwzględnieniem koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województwa oraz w planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Plany mają wpływ m.in. na kształtowanie gospodarki wodnej, przemysł, gospodarkę komunalną, rolnictwo, leśnictwo, transport, rybołówstwo czy turystykę. Dyrektywa powodziowa ma na celu ograniczanie ryzyka powodziowego i zmniejszanie następstw powodzi w państwach Unii Europejskiej w odniesieniu do właściwego zarządzania ryzykiem, jakie może stwarzać powódź dla ludzkiego zdrowia, środowiska, działalności gospodarczej i dziedzictwa kulturowego.

Pierwsza wymiana poglądów dotycząca tej opinii odbędzie się 21 listopada podczas posiedzenia Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE). Przyjęcie propozycji opinii powinno nastąpić 27 lutego przyszłego roku, natomiast ostateczne przyjęcie jest zaplanowane podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w maju 2020.

Jak działa Europejski Komitet Regionów?

Europejski Komitet Regionów (KR) reprezentuje władze lokalne i regionalne z całej Unii Europejskiej i doradza w sprawie nowych przepisów, które mają wpływ na regiony i miasta. Jako zgromadzenie polityczne, składa się z 350 członków i 350 zastępców ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. KR przyjmuje zalecenia dotyczące projektów aktów prawnych UE i proponuje także nowe strategie polityczne w oparciu o lokalne i regionalne doświadczenia i wiedzę fachową. Może również zaproponować nowe przepisy i umieścić nowe punkty w programie działań UE.

W sprawach istotnych z punktu widzenia miast i regionów oraz w odniesieniu do komunikatów Komisji Europejskiej, europejski Komitet Regionów spośród swoich członków mianuje sprawozdawcę, którego zadaniem jest stworzenie opinii w dziedzinach, które mają wpływ na lokalnym i regionalnym poziomie, w tym m.in. w zakresie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, funduszy strukturalnych, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, zatrudnienia i spraw społecznych, edukacji, młodzieży, szkoleń zawodowych, kultury i sportu, środowiska, energii i zmiany klimatu, transportu, sieci transeuropejskich i zdrowia publicznego.

Rolą sprawozdawcy na początkowym etapie tworzenia opinii jest organizacja konsultacji z interesariuszami. Konsultacje z zainteresowanymi stronami mają na celu nawiązanie kontaktów pomiędzy sprawozdawcą a przedstawicielami różnych zainteresowanych stron, takich jak stowarzyszenia władz lokalnych i regionalnych oraz biura lokalne i regionalne. Podczas konsultacji, zainteresowane strony omawiają swoje stanowisko ze sprawozdawcą, który decyduje o ich uwzględnieniu w projekcie opinii. Opinię przedkłada się następnie wszystkim członkom do głosowania na posiedzeniu plenarnym, podczas którego wprowadza się do niej zmiany i przyjmuje się ją w drodze głosowania. Na końcu wspólnie uzgodniona opinia zostaje przekazana wszystkim zainteresowanym instytucjom UE.

Mieszko Matusiak

dyrektor Biura Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli 

((fot. Mieszko Matusiak/UMWKP))

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© mojakruszwica.pl | Prawa zastrzeżone