Zamknij

Negatywne skutki braku Funduszu Sołeckiego możemy odczuć już za kilka miesięcy 

18:56, 17.01.2022 | PB, fot. Marek Weckwerth/pixabay.com
Skomentuj
REKLAMA

 

Pierwszy rok bez Funduszu Sołeckiego Gminie Kruszwica:  

Utrata autonomii finansowej sołectw i blisko 200 tysięcy rządowej refundacji 

  

Po raz pierwszy od lat w Gminie Kruszwica nie został wyodrębniony Fundusz Sołecki. Działania, których autorami były władze gminy będą miały swoje skutki odczuwalne już za kilka miesięcy. Tymczasem do końca marca radni będą musieli ponownie zagłosować w sprawie niewyodrębnienia z budżetu Funduszu Sołeckiego. Zapraszamy do obszernego ale równie bardzo ciekawego materiału na ten temat i zachęcamy do przeczytania go do końca.

W lutym ubiegłego roku informowaliśmy o zmianach jakie czekają Fundusz Sołecki od 2022 roku. Niewyodrębnienie środków z budżetu gminy oznaczało likwidację funduszu w 2022 roku. W tej sprawie informacje pojawiały się w naszym portalu jeszcze wielokrotnie. 

 W sierpniu Gmina Kruszwica podała, że kwota, którą zamierza się przekazać dla sołectw ma wynieść 280 tysięcy (inwestycje drogowe sołectw miała przejąć gmina, a na każde sołectwo kwota miała zostać pomniejszona do 40%). Aby środki otrzymać trzeba będzie składać wnioski. Pewnym problemem może być to, że środki te nie są nigdzie zapisane w budżecie na 2022 rok. Czy władze samorządowe spełnią obiecane deklaracje? Teoretycznie nie muszą i nic ich do tego nie zobowiązuje. 

Fundusz Sołecki w 2021 roku 

Fundusz Sołecki po raz pierwszy wyodrębniony został w 2012 roku z inicjatywy ówczesnego radnego Waldemara Zgorzałka. Mieszkańcy poszczególnych sołectw korzystali z przydzielonych środków z Funduszu Sołeckiego. Sami też decydowali o tym w jaki sposób zamierzają dofinansowywać drogi a w jakim stopniu uważają, że środki należy przeznaczyć na inne działania inwestycyjne kulturalne, działalność społeczną czy też remonty. 

Fundusz Sołecki w 2021 roku wyniósł 733 898 złotych (wysokość zależna od wielkości budżetu gminnego, a także tego, ile samorządów korzysta z FS). Około 25%  tej sumy refundował co roku polski rząd. Tylko w 2021 roku kwota refundowana przez państwo powinna wynieść ponad 180 tysięcy złotych.

W 2021 roku zaplanowano 29 zadań inwestycyjnych, a ponad połowę (18) stanowiły właśnie zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego (31%). Można tu oczywiście i zapewne władze samorządu będę bronić się argumentem, że zadania sołeckie stanowiły zaledwie mały procent wartości ogółu. Pozostańmy jednak przy tym, że sołeckie fundusze przydawały się w realizacji wielu zadań inwestycyjnych.  

Obawa o utratę autonomii finansowej sołectw 

Rozmawiając z sołtysami, którym likwidacja Funduszu Sołeckiego nie odpowiada, największym zagrożeniem dla sołectw jest ich utrata finansowej autonomii. Do tej pory środki były gwarantowane. Obecnie czy dane sołectwo otrzyma środki zależy już tylko od Burmistrza Kruszwicy, a ich przyznanie może zostać upolitycznione. To dość niepokojące biorąc pod uwagę, że nie wszystkie sołectwa zgadzają się z polityką gminną. W praktyce może okazać się, że niektórzy pieniędzy nie otrzymają, choć władze gminne na spotkaniach ze sołtysami zapewniały, że pomniejszone środki zostaną przyznane wszystkim. Nawet jeśli nie zrobi się tego teraz aby nie potwierdzać tej tezy, to nie oznacza, że w przyszłości ktoś nie pokusi się na podobne działania. Trudno jednak wierzyć tylko słowom, jeśli nie są one regulowane w taki sposób, jak za pośrednictwem Funduszu Sołeckiego właśnie. Jeden z sołtysów w rozmowie z portalem mojakruszwica.pl w ubiegłym roku wspomniał, że ma to charakter "dżentelmeńskiej umowy". 

W 2021 roku sołtysi otrzymali jedynie tabelkę z kwotami (warto wspomnieć, że każdy mieszkaniec może złożyć wniosek do budżetu i nie ma pewności, a w zasadzie nie ma szans, żeby wniosek był zrealizowany bez poparcia przez włodarzy), których mogą się spodziewać do swojej dyspozycji w 2022 roku. 

Brak przejrzystości 

Przez wiele miesięcy władze gminy unikały lub nie chciały odpowiadać na wszystkie wątpliwości dotyczące sołectw. Tak było z pytaniami skierowany 18 marca. Pytaliśmy m.in. o to kto jest inicjatorem uchwały o braku zgody na wyodrębnienie środków na Fundusz Sołecki oraz w jaki sposób (skoro zgody na Fundusz od 2022 roku nie ma) Gmina Kruszwica zamierza przekazywać środki na rzecz obszarów wiejskich i co będzie regulowało przyznawanie takich pieniędzy w przyszłości. Brak odpowiedzi zmusił nas do uruchomienia licznika, który do dziś rejestruje brak odpowiedzi. Od tamtej pory minęło już 10 miesięcy.  

Brak przejrzystości pojawia się także w budżecie Gminy Kruszwica na 2022 rok. Pieniądze, które kiedyś stanowiły Fundusz Sołecki są dziś najprawdopodobniej częścią różnych działów. Oprócz gminnego komunikatu nie ma do dziś żadnego formalnego zapisu, który regulowałby przydział takich środków np. W formie uchwały Rady Miejskiej. 

 Mniejsze sołectwa stracą najwięcej 

Wysokość Funduszu Sołeckiego jak już wspomnieliśmy jest zależna od wielkości budżetu gminnego. Co roku budżet gminy rósł co przekładało się na wysokość wyodrębnionych środków, a te z kolei przydzielane były sołectwom na podstawie ilości mieszkańców. Większe sołectwa, które otrzymywały przez lata spore środki finansowe swoje podstawowe potrzeby inwestycyjne w dużej mierze przynajmniej na jakiś czas zaspokoiły. W przypadku mniejszych sołectw (pomijając fakt braku zapewnienia tych środków w budżecie), które dysponowały analogicznie mniejszymi kwotami, obiecane kwoty zmniejszone o 60% jeszcze bardziej są widoczne. Mowa tu zwłaszcza o Chełmiczkach, Chrośnie, Gocanówku, Ostrowie, Popowie, Rusinowie, Tarnowie, Wróblach czy Złotowie, które według założeń będą miały do swojej dyspozycji kilka tysięcy złotych. 

Utrata rządowej refundacji 

Brak Funduszu Sołeckiego, to także utrata rządowej refundacji. A ta pomimo corocznego zmniejszania procentu zwrotu z budżetu państwa i tak była spora.  

Na podstawie sprawozdań z realizacji budżetu Gminy w poszczególnych latach wynika, że sołectwa ponosiły koszty naprawy dróg gminnych, wykaszania terenów zielonych, zakupu paliwa do kosiarek, wydatków na świetlice w tym: remonty budynków, zakup wyposażenia, zakup węgla do ogrzewania, wydatków na budowę placów zabaw, budowę oświetlenia i wielu innych. Sołectwa częściowo wyręczały Gminę z realizacji zadań własnych, a dodatkowo po wystąpieniu z wnioskiem do Wojewody, Gmina mogła liczyć na zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Obecna formuła według zapewnień władz, nie zobowiązuje sołectw do ponoszenia części kosztów, ale również pozbawia Gminę zwrotu części wydatków, które i tak będą ponoszone

Brak funduszu może oznaczać zmniejszoną ilość inwestycji 

Problemem spowodowanym przez brak funduszu sołeckiego jest także kwestia podejmowanych inwestycji na terenach sołeckich. Do tej pory mieszkańcy na zebraniach wiejskich sami decydowali o tym co jest im potrzebne na terenie sołectwa i sami byli w stanie realizować zadania, które miały charakter inwestycji. Dzięki temu powstawały nowe place zabaw, siłownie zewnętrzne, miejsca wypoczynku, rekreacji i spotkań mieszkańców. Obecnie obniżone kwoty przydzielone sołectwom sprawiają, że niektórych sołectw nie będzie stać na poważniejsze wydatki i będą zdane na łaskę lub niełaskę władz. 

 Likwidacja a nie zmiana formuły 

W ubiegłym roku kilkakrotnie spotykaliśmy się z narracją władz gminy, które zapewniały, że Fundusz Sołecki pozostanie tylko w innej formie. Tak też było to przedstawiane podczas spotkań z sołtysami. Wielokrotnie tłumaczyliśmy, że brak wyodrębnienia środków oznacza jedno - jego likwidację na kolejny rok. Oprócz przepisów, które wyraźnie mówią w jaki sposób fundusz działa kolejnym dowodem są zmiany w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, które za tym idą. Od nowego roku zlikwidowane zostało nawet stanowisko obsługujące dotychczasowy Fundusz Sołecki.  

Sołeckie drogi 

Gmina Kruszwica likwidując Fundusz Sołecki zobowiązała się do zastąpienia swoimi działaniami, dotychczasowe działania sołtysów w zakresie utrzymania dróg. Mowa tu zwłaszcza o ich utwardzaniu i remontach, do których zobowiązały się na spotkaniach z sołtysami władze samorządowe. 

W ubiegłym roku w budżecie znalazła się m.in. dokumentacja techniczna drogi gminnej w Chełmiczkach (ponad 19 tysięcy), dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej w Kobylnicy (18 tysięcy z sołeckich Kobylnicy, 2 tysięce z sołeckich Karsk), dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej Baranowo-Lachmirowice (13 tysięcy z sołeckich Lachmirowice, 6 tysięcy z sołeckich Racice), wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Orpikowo (sołeckie Ostrowo 1.855 złotych, Popowo 16.145 złotych). budowa punktu świetlnego w Żernikach (12 tysięcy), Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia na ul. Wrzosowej i Wędkarskiej w Grodztwie (sołeckie Grodztwo 15 tysięcy), doposażenie placu zabaw w Głębokiem (sołeckie Bachorce 3600 złotych), rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Chrośnie, rozbudowa placu zabaw w Tarnówku (26 tysięcy złotych z sołectwa Kicko), rozbudowa placu zabaw w Kobylnikach (14 tysięcy z środków sołeckich w Kobylnikach), doposażenie placu zabaw w Paprosie (sołeckie Papros 4,5 tysięcy), doposażenie placu zabaw w Piaskach (sołeckie Piaski blisko 14 tysięcy), rozbudowa kompleksu rekreacyjnosportowego w Bródzkach - etap VI (środki sołeckie Piecki, 7500 tysięcy złotych), rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Karsku (blisko 10 tysięcy z środków sołectwa Karsk), budowa altany w Tarnowie (sołeckie Tarnowo ponad 10 tysięcy) oraz budowa przyłącza energetycznego w Sukowach (sołeckie Sukowy 4 tysiące złotych), budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie oraz Polanowicach (środki sołeckie z Ostrowa wyniosły ponad 6 tysięcy złotych, środki sołeckie z Polanowic przeznaczone na to zadanie 20 tysięcy złotych). 

Oprócz tego sołectwa przekazywały także mniejsze pieniądze na remont dróg na terenie sołectwa. Szczegółowy wykaz znajdziesz w fotorelacji poniżej. Bazujemy na budżecie uchwalonym na 2021 rok. Sprawozdanie potwierdzające czy wszystkie wymienione zadania zostały zrealizowane będą dostępne w połowie 2022 roku. 

Czy władze samorządowe włożą w działania drogowe sołectw w 2022 roku podobne kwoty? O tym przekonamy się wkrótce. Na razie w projekcie budżetu wśród ważniejszych inwestycji drogowych planuje się wykonać dokumentacje projektowe drogi w Skotnikach (ok. 130 tysięcy złotych), drogi w Tarnowie (ponad 50 tysięcy złotych), drogi Sukowy-Chrosno (ok. 40 tysięcy złotych), dróg na ul. Orlej, Kruczej, Działkowej, Jastrzębiej (ponad 140 tysięcy złotych), ul. Młyńskiej (ok. 40 tysięcy złotych), ul. Jesionowej (ponad 20 tysięcy złotych). W ramach dofinansowania w kwocie 9,5 mln złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład, przebudowane mają zostać drogi na ul Mickiewicza (1050 mb), droga w Baranowie (ok. 1340 mb), droga w miejscowości Bachorce II (ok. 370 mb). Na wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg w 2022 r. przeznaczono 1 mln zł. Biorąc pod uwagę ogólny wzrost cen usług może okazać się, że jest to mało, ponieważ na 2021 r. było planowane 845.209 zł.  

Zakup paliwa do równiarki, której nie ma? 

Ciekawostką w projekcie budżetu jest pozycja „zakup paliwa do równiarki”. Faktem jest, że równiarka gminna, która w każdej chwili była do dyspozycji została sprzedana. Na co więc zakup paliwa? Niestety nigdzie nie znajdujemy informacji jaka kwota zostanie przeznaczona tylko i wyłącznie na remonty dróg w sołectwach. 

Niepewna przyszłość 

 Przez ostatnie ponad 10 lat sołectwa aktywnie korzystały z środków, które zapewniał im samorząd samemu decydując o tym na co przeznaczyć pieniądze, co będzie się opłacać określonej społeczności wiejskiej, a nie politycznej korzyści. Przez ten czas zrealizowano szereg mniejszych i większych inwestycji, a sam Fundusz Sołecki stał się formą budżetu partycypacyjnego, którego nadal z trudem szukać w mieście. 

Brak zgody dla wyodrębnienia środków z budżetu gminnego, które oznaczało likwidację funduszu w 2022 roku i wprowadzało umowne środki przeznaczane na sołectwa powoduje, że niepewna jest także ich przyszłość. Czy władze gminy uwzględniać będą co roku inflację oraz drożyznę i przyznają większe środki sołectwom? Jeśli tak to jak będą regulować taki stan rzeczy i na czym opierać swoje obliczenia? 

Do końca marca radni Rady Miejskiej ponownie przysiądą do głosowania w sprawie braku zgody dla wyodrębnienia środków na Fundusz Sołecki.  Jeśli się sprzeciwią uchwale władz gminy Fundusz Sołecki powróci w 2023 roku. Czy tak się stanie? 

Przemysław Bohonos

[ZT]17192[/ZT]

[ZT]15178[/ZT]

[ZT]15471[/ZT]

[ZT]15423[/ZT]

[ZT]15343[/ZT]

[ZT]16484[/ZT]

[ZT]15471[/ZT]

[ZT]15151[/ZT]

 

(PB, fot. Marek Weckwerth/pixabay.com)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (24)

UlalaUlala

2 7

Niech te mniejsze solectwa tak nie narzekają bo mają dużo porobione dużo zostalo porobione a niektórzy nie umieli wykorzystać tego funduszu i ładowali w kruszywo,wycinka poboczy itp.a teraz nie mając pieniędzy ciekawe co zrobią na wsi a w gminie znając życie pójdą prosić się o coś to powiedzą brak pieniędzy ale jak przyjdzie jakiś przydupas pana burmistrza to znajdzie się na wszystko, jak tak dalej będzie to wsie będą wyglądać ja z 30 lat do tyłu a niech zobaczą jakie dochodu do budżetu z podatków wpływają ze wsi,a z jakiej racji ulgi dl rolników bo sobie wykopał studnie,albo postawi hale jak go stać na to to niech płaci podatki ,a zwykly człowiek musi zawsze placic wstyd na sali 20:13, 17.01.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

PoliticoPolitico

5 0

Pewnie zrobią tylko na tych gdzie coś się będzie opłacać. W Orpikowie mało ludzi więc ich szanse maleją ;) 20:55, 17.01.2022


KruszwiczaninKruszwiczanin

8 2

W celu przypomnienia. To na wniosek samych sołtysów radni podjęli decyzję o wstrzymaniu funduszu sołeckiego. Inną sprawą, że sołtysi w większości przypadków po spotkaniu z Dariuszem Pierwszym i gospodynią finansową byli tak wystraszeni, że na wszystko by się zgodzili... 20:20, 17.01.2022

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

:):)

6 3

To nie było na wniosek sołtysów. Sołtysi zostali zaproszeni, nie wszyscy to popierali. Poza tym sołtysi nie mieli nic do gadania, a radni podjęli decyzję. 20:51, 17.01.2022


Piast KołodziejPiast Kołodziej

7 0

Szanowny Kruszwiczaninie, sołtysi sami chcieli oddać pieniądze z funduszu, aby nie inwestować w swoich małych ojczyznach? Podaj nazwiska tych śmiałków, niech społeczeństwo ich odwoła bądź niech sami podadzą się do dymisji za działanie na szkodę sołectwa.
21:26, 17.01.2022


co to za sprzedaż!co to za sprzedaż!

7 0

Czemu równiarka została sprzedana??? 20:51, 17.01.2022

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

Jurek Jurek

5 0

Pewnie z najmu wychodzi taniej. Chociaż jak chcieli zmniejszyć koszty to równiarkowego też mogli się pozbyć, bo wiadomo, że zatrudnienie pracownika to jeden z największych kosztów. 21:08, 17.01.2022


MieszkaniecMieszkaniec

7 0

Podobno wychodzi drożej właśnie.. może portal się tym zajmie i powie jak jest? 21:08, 17.01.2022


PoinformowanyPoinformowany

7 0

Pan pracownik, który jeździł równiarką nadal pracuje. Koszty jego osoby były około 1/3. 21:09, 17.01.2022


Głos z KobylnicyGłos z Kobylnicy

10 0

Dobrze, że napisano tutaj o tej autonomii. Też mi się wydaje, że ktoś tu na wzór pisowskiego rządu próbuje robić sobie centralizację i o wszystkim samemu decydować. Muszę iść do mojego sołtysa i zapytać czy też na to przystał. Ciekawe co mi odpowie. 20:56, 17.01.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

..

9 0

Fundusz tyle lat i było dobrze a pojawiają się jakieś nowe osoby w gminie i już znowu wszystko zmieniane co komu to przeszkadzało??? 21:27, 17.01.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

pixpix

4 0

Władzy- ciemny lud musi wiedzieć czyje ręce całować a nie gryźć je.
Spolegliwy kundel zawsze na jakiegoś gnata ze stołu pańskiego liczyć może. 00:50, 18.01.2022


MieszkankaMieszkanka

9 0

Mieszkańcy małych wiosek są jak zwykle w głębokim powtarzaniu włodarza gminy. Na takim Orpikowie mieszka niewiele osób ale czy są gorsi? Dzieci trzeba odprowadzić do szkoły, a w sezonie zimowym i wiosennym brnie się w błocie po kolana. Niektóre odcinki drogi są tak wąskie, że nie sposób wyminąć się osobówką, o większych pojazdach nie wspominając. Kruszywo które tu trafia zamiast łatać dziury, które są nie do ominięcia, wybija szyby w autach i niszczy opony (można w nim znaleźć takie cuda jak gwozdzie, druty, fragmenty blach, szkło i inne). Z tego co czytam kilkanaście tysięcy złotych na projekt drogi zostało wydane i po temacie, bo nowej drogi nawet nie ma w planach. Kpina. Nie mam słów... 21:57, 17.01.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KruszwiczaninKruszwiczanin

9 1

Do Piast Kołodziej. Pytasz którzy sołtysi oddali fundusz sołecki. Wystarczy na piśmie zadać to pytanie. UM w Kruszwicy powinien odpowiedzieć, choć nie lubią niewygodnych pytań. 22:01, 17.01.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

UlalaUlala

6 0

Właśnie niech powiedzą kto był za zabraniem oczywiście ci soltysi czyli co liżą d...e władzy oni na wszystko mają co chcą to i tam dostaną sprzedawczyki 22:39, 17.01.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

FeFe

0 0

Przeciez doskinale wiadomo ktory soltys czy soltyska lize d pisiorom. Teraz im podzikowac 20:10, 21.01.2022


Piast KołodziejPiast Kołodziej

0 1

Kruszwiczaninie nie wiem skąd bierzesz takie informacje ale nie było głosów więc Urząd po prostu nie przedstawi żadnych informacji. 23:33, 17.01.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

SzmalPoszedł wPiSduSzmalPoszedł wPiSdu

8 1

Pieniądze z funduszu sołeckiego zasiliły pulę "nic nie mogę" ALE jak będziecie grzeczni i będziecie partię przewodnią popierali sercem i czynem to się zdziwicie ile jak mogę- a mogę więcej niż ogarniacie- lecz pamiętajcie Polska Zjednoczona Prawica Rzeczypospolitej czyli neo PZPR jest waszą matką, która myśli radzi oraz nigdy was nie zdradzi!🤣
Wasz Nic nie Mogę! 00:45, 18.01.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

MieszkaniecMieszkaniec

1 7

To dziwne co tu się pisze, bo byłem na zebraniu wiejskim, złożony został wniosek do urzędu i te zadania przeszły do realizacji na ten rok. 08:26, 18.01.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Oj ktoś się podszywaOj ktoś się podszywa

7 0

Napisał na pewno "Mieszkaniec" hahahah 08:57, 18.01.2022


Ktoś tu mąci,ale ktoKtoś tu mąci,ale kto

2 0

Jak już tu wielokrotnie pisałem,jestem absolwentem szkoły podstawowej i czytac i pisać umiem,ale nie mogę ogarnąć o co tu chodzi w tym burdelu. Sołtysy oddali fundusz,czy burmistrz im go zabrał łapami bezradnych? Ale były wczesniej jakies informacje,że fundusz jest zlikwidowany i teraz wieśmaki nie będą mieli nawet paru groszy na zakup widelców do remizy. Ja nie rozumiem ,dlaczego zabrali i dlaczego sołtysy sie na to zgodzili,a bezradni przegłosowali? A po co zabierali tym ludziom ten fundusz? Jak był sołecki to kogo łapy świerzbiły żeby to zaharapcić i na co? Chłopy powinni obsadzić kosy na sztorc i w urzędzie ,, parę głów ściąć dla przykładu,, jak mówi literatura. Swoją drogą, to te sołtysy takie by byli tumany,że sami sobie kasę odebrali? Nic nie rozumiem z tego, ki diabeł ogonem zamiata w tej sprawie,Lucyper jaki,czy Belzebub nadgoplański nr domu 24? 09:06, 18.01.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

KruszwiczaninKruszwiczanin

3 0

Pisałem wcześniej, na spotkaniu , sołtysi jako głos ludu który ich wybrał stwierdzili że nie wszyscy potrafią ten fundusz wykorzystać, więc przystali na propozycję Dariusza Pierwszego i stwierdzili że nie chcą tych pieniędzy. Następnie Dariusz , poddał to głosowaniu radnym. Skoro więc sami sołtysi nie chcieli tych pieniędzy, to dlaczego radni mieliby im robić na złość i głosować przeciw ??? Przecież można się spytać Sołtysa Seniora, który bardzo przyklaskiwał temu pomysłowi. 16:03, 18.01.2022


DnoDno

4 0

Proszę podać nazwiska sołtysów którzy przyklasneli temu pomysłowi! Chociaż nie słyszałem,żeby jakikolwiek był przeciw, czyli mogę założyć, że każdy sołtys i każda sołtysowa była za zabraniem pieniędzy? Żeby już na tak niskim szczeblu dochodziło do takich cyrków? Jak ci ludzie są w stanie spojrzeć w lustro, nie mówiac o mieszkańcach. 12:47, 19.01.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Kto?Kto?

4 0

A kto w Urzędzie zajmuje się teraz sprawami wydatkowania tych pieniędzy przez sołectwa? 22:13, 24.01.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
0%