Zamknij

Czy Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Kruszwicy zostanie zrealizowana? Radny Artur Grobelski przedstawia plusy i minusy projektu

11:38, 29.05.2021 | P.B
Skomentuj

W czwartek (27.05) radni Rady Miejskiej w większości wstrzymali się od głosu w sprawie uchwały powołania spółki Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN-Bydgoski". Wiązała się ona z uchwałą w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej spółce.

Dużo wątpliwości do uchwały przedstawił radny Artur Grobelski. Samorządowiec nie krytykuje jednak w całości wprowadzonej na obrady "inicjatywy mieszkaniowej".

[ZT]16325[/ZT]

Z informacji, jakie przekazał naszej redakcji Artur Grobelski wynika, że plusem przystąpienia do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej będzie wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy nie mają zdolności kredytowych na zakup mieszkania i którym jednocześnie nie przysługuje lokal komunalny ze względu na dochody.

- Nie ponosimy też żadnego ryzyka finansowego. Wszystkim zajmuje się spółka SIM, która w razie konieczności zabezpiecza KZN. Nie obciąża to także budżetu gminy i nie wpływa na jego zadłużenie. Po otrzymaniu bezzwrotnego dofinansowania 3 mln zł obejmujemy za nie udziały w tworzonej spółce SIM. Przysługuje nam  1 stanowisko w radzie nadzorczej spółki - informuje  Artur Grobelski.

[ZT]16332[/ZT]

Dodatkowym atutem jest fakt, że przystąpienie 20 chętnych najemców projektu pozwoli, aby inwestycja zakończyła się w ciągu 2 lat. Wśród plusów samorządowiec wymienia także kwestie związane z administrowaniem budynków, które to ma zostać zlecone spółkom miejscem. Sama gmina będzie miała także wpływ na projekt czyli wygląd określonego budynku.

Jednak jak uważa Artur Grobelski, na tym plusy się kończą. Minusów i zagrożeń jego zdaniem jest równie dużo.

-  Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe w żaden sposób nie rozwiązują ogromnego problemu gmin, związanego z brakiem mieszkań komunalnych i socjalnych! Co więcej, musimy wnieść aportem do SIM działkę i zapłacić od tego VAT a sama inicjatywa skierowana jest do trudnej do oszacowania ilościowego grupy mieszkańców i zebranie wiarygodnej grupy przynajmniej 20 chętnych, może okazać się problematyczne - informuje radny. 

Zdaniem Artura Grobelskiego wśród minusów pojawiają się także kwestie związane z szukaniem chętnych do tej inicjatywy. Poszukiwania spoczną w całości na gminie, a powstała spółka może być zarządzana politycznie i jednocześnie stawać się konkurencją dla lokalnych deweloperów.

- Potencjalny najemca będzie zobowiązany do partycypacji w kosztach budowy budynku (co najmniej 15% kosztu inwestycji przy podpisaniu umowy – jeszcze przed rozpoczęciem budowy) oraz w kosztach spłaty kredytu (około połowy czynszu to spłata kredytu do BGK). Kredy jest rozłożony aż na 30 lat. Wykup może nastąpić dopiero po 30 latach (po spłacie kredytu), a najemca musi zapłacić za mieszkanie cenę rynkową pomniejszoną  o partycypację (zwaloryzowane 15% wkładu oraz raty płacone w czynszu). Czyli dojście do własności i tak będzie wiązało się przeważnie ze sporym kredytem najemcy (w zależności od wartości rynkowej mieszkania może to być grubo ponad połowa tego, co do tej pory już zapłacił). Może się okazać, że łączny okres kredytowania będzie wynosił ponad pół wieku! Natomiast najemca przy rezygnacji z mieszkania odzyskuje tylko 15% zwaloryzowanej partycypacji. Raty kredytowe zapłacone  w czynszu przepadają mu - dodaje samorządowiec.

[ZT]16341[/ZT]

Informacje dodatkowe o SIM 

SIM – Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe

Spółkę SIM tworzą gminy. Każda gmina będzie miała swojego przedstawiciela w radzie nadzorczej SIM. 

Zarządzać spółką SIM będzie KZN.
Musi być około 1000 mieszkań, aby SIM się utrzymał. 

Zakłada się budowę budynków co najmniej z 20 mieszkaniami.
Przed przystąpieniem do SIM.
1.    Trzeba mieć teren, który przekazujemy aportem do SIM – gmina płaci VAT od aportu.
2.    Teren może też być w zasobach np.. KZN – ważne, by był tam mpzp (KZN płaci VAT).
3.    Trzeba znać potrzeby mieszkaniowe gminy (najemców gotowych wpłacić 15% przed budową).

Finansowanie.
Każda gmina, która złoży wniosek o dofinansowanie na SIM, otrzyma 3 mln zł bezzwrotnej pomocy na objęcie udziałów w SIM Sp. z o.o. Pieniądze wypłacone zostaną w terminie do 60 dni, ale z wnioskiem należy się wstrzymać do czasu, gdy będzie pewność, że SIM powstanie – KZN da znać kiedy składać wnioski.

Źródła finansowania dla SIM.
1.    Fundusz Dopłat do 35% - bezzwrotne.
2.    10% Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa – bezzwrotne.
3.    Partycypacja najemców – około 15% wartości inwestycji (po przetargu oszacowane). 
4.    Kredyt na 30 lat – oprocentowanie tylko 3-miesięczny WIBOR

Partycypacja.
1.    Im większa partycypacja, tym mniejszy czynsz. Zakłada się, że około połowy czynszu to spłata kredytu.
2.    Partycypacja jest zwrotna – jeżeli najemca zrezygnuje z mieszkania, to ją odzyskuje – tylko te 15% (waloryzowane).
3.    Wykup przez najemcę po spłacie kredytu (30 lat), ale decyzję można podjąć już po 15 latach. Cena wykupu mieszkania (rynkowa) jest pomniejszona o partycypację (waloryzowaną) i to, co spłacił w czynszu.
4.    Jeżeli najemca nie będzie chciał wykupić mieszkania po 30 latach, to partycypacja może obniżyć czynsz (tylko te 15%). Może podjąć decyzję o wykupie również później.
5.    W wysokości czynszu wlicza się 3%-5% nieściągalności czynszu.
6.    Czynsz w każdej gminie będzie różny, zależeć będzie od wartości inwestycji i od wysokości procentowej partycypacji.
Żeby przystąpić do wspólnego SIM (Bydgoszcz lub Toruń)  - Spółki z o.o., rada musi uchwalić dwie uchwały 
(do końca maja). Wzory uchwał są na BIP KZN. 
1.    Zgoda na przystąpienie do SIM.
2.    Zgoda na wystąpienie o wsparcie finansowe.

Gminy nie muszą zabezpieczać kredytu na 30 lat – wszelkie konieczne zabezpieczenia, będzie gwarantował KZN. Kredyt nie wchodzi też w zadłużenie gminy.

SIM będzie zlecał zarządzanie nieruchomości firmom zewnętrznym – np. gminnym.

W umowie przekazania nieruchomości do SIM można zastrzec warunki np. grunt wraca do zasobów gminy, gdy nie powstanie inwestycja w ciągu 3 lat.

Gmina może przekazać do SIM własny projekt budynku lub mieć wpływ na projekt robiony przez SIM  (możliwe jednak, że spółka SIM będzie miała tylko kilka gotowych projektów w zależności od ilości mieszkań). Gmina może dofinansować z własnych środków budowę mieszkań i w ten sposób obniżyć czynsz (ale nie jest to zadanie gminy przecież).

Z dotychczasowych informacji wynika, że w przypadku gruntów należących do KZN, gmina niczym nie ryzykuje, wchodząc do wspólnego SIM.

[ZT]16346[/ZT]

(.)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%