Zamknij

Na terenie Gminy Kruszwica znajduje się sporo toksycznych środków przemysłowych. Oni dbają o nasze bezpieczeństwo

11:24, 04.06.2021 | MP

W połowie roku strażacy oraz policja były zobowiązane do przedstawienia raportu na temat oceny stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Kruszwica. Z informacji strażaków w ubiegłym roku jednostki podjęły 262 interwencje.

Na terenie kruszwickiej gminy doszło do 90 pożarów, 164 miejscowych zagrożeń, w tym 8 alarmy fałszywe. W stosunku do ubiegłego roku sprawozdawczego odnotowano około 14% spadek zdarzeń. We wszystkich zdarzeniach na terenie gminy w roku 2020 zginęły dwie osoby a 29 zostało rannych. Odnotowano zużycie wody w roku 2020 na terenie gminy Kruszwica na cele przeciwpożarowe w ilości 523,3 m3.

[ZT]16405[/ZT]

Strażacy z Kruszwicy oprócz akcji w naszej gminie byli dysponowani do działań w regionie, a nawet powiatów (działania na terenie powiatu mogileńskiego oraz wyjazd w ramach Kompanii Gaśniczej „ Kujawiak” do miejscowości Raciniewo w powiecie chełmińskim, pożar składowiska opon).

- Sytuacja epidemiologiczna spowodowana wirusem SARS-CoV-2 zwiększyła wyjazdowość naszych jednostek do działań medycznych. W przypadku braku zespołu Państwowego Ratownictwa Medycznego, jednostka OSP Kruszwica często dysponowana jest do tzw. izolowanych zdarzeń ratownictwa medycznego tj. zawał serca, zasłabnięcie, udar mózgu, gdzie często przypadki te są przypadkami nagłego stanu zagrożenia życia - czytamy w dokumencie oceny stanu bezpieczeństwa.

[ZT]16412[/ZT]

Z informacji przekazanych przez strażaków wynika, że na terenie gminy znajduje się wiele toksycznych środków przemysłowych.

- Na terenie gminy znajduję się zakład stwarzający duże ryzyko powstania poważnej awarii przemysłowej tj. Salinex Magazyn Gazu Płynnego w Szarleju. W pięciu zbiornikach cylindrycznych przykrytych ziemią magazynowany jest gaz propan butan w ilości 464 Mg oraz zakład stwarzający zwiększone ryzyko powstania poważnej awarii przemysłowej tj. Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A zakład produkcyjny w Kobylnikach magazynowany jest HEKSAN (węglowodór), 130 Mg w pięciu podziemnych zbiornikach oraz 20 Mg w instalacji technologicznej ekstrakcji. Jednostki z gminy Kruszwica biorą czynny udział w ćwiczeniach na wyżej wymienionych obiektach, zapoznając się z obiektem pod względem operacyjnym - czytamy w dokumencie. 

W raporcie pojawiają się też informacje na temat ilości lasów na terenie gminy. W Kruszwicy mamy ich około 600 ha co stanowi 2% powierzchni całej gminy.  Warto dodać, że w kruszwickiej strażnicy mieści się centrum monitoringu miasta. Łącznie jest to 46 kamery. Obecnie zatrudnionych jest dwóch operatorów, którzy w systemie zmianowym monitorują ulice miasta. Strażacy z OSP w Kruszwicy wspierają ten system po godzinach pracy operatora.

[ZT]16413[/ZT]

- W kruszwickiej strażnicy stacjonuje jedna z czterech podstacji na terenie powiatu inowrocławskiego. Zespół Podstawowy Ratownictwa Medycznego bezpośrednio podlega pod Zakład Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego będącego jednym z wydziałów Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu. Zespół wyjeżdżał w roku sprawozdawczym ok. 1500 razy. Nie da się ukryć, iż mając w jednym kompleksie budynków trzy podstawowe służby ratownicze ( Policja, Straż Pożarna i Pogotowie Ratunkowe) jesteśmy jedyną gminą w województwie, która może poszczycić się Zintegrowanym Systemem Ratowniczym, który zdecydowanie podnosi bezpieczeństwo mieszkańców. Warto zaznaczyć  bardzo dobrą współpracę z Nadgoplańskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, którego ratownicy całodobowo pełnią służbę w stanicy - czytamy dalej.

[ZT]16415[/ZT]

Jednostki OSP z Kruszwicy biorą udział także w zabezpieczeniu imprez plenerowych. Strażacy zajmują się także prewencją, chwytaniem bezpańskich psów (16 przypadków w 2020 roku), podlewaniem terenów zielonych, a od ubiegłego roku działaniach związanych z COVID-19.

Najliczniejszą pod kątem uprawnień do akcji ratowniczo-gaśniczych w gminie jest jednostka OSP w Kruszwicy, która liczy 40 strażaków. Pozostałe liczby prezentują się następująco: OSP Cukrownia Kruszwica (27 strażaków), OSP Rusinowo (23 strażaków), OSP Witowice (18 strażaków), OSP Chełmce (18 strażaków), OSP Ostrówek (13 strażaków), OSP Wróble (10 strażaków) oraz OSP HZiNR Polanowice (9 strażaków).

[ZT]16408[/ZT]


 

(.)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%