Zamknij
REKLAMA

Za tydzień obrady sesji Rady Miejskiej. Zobacz plan obrad

12:46, 10.10.2018 | P.B
REKLAMA
Skomentuj

Na 16 października zaplanowano ostatnią w tej kadencji sesję Rady Miejskiej. Obrady plenarne rozpoczną się o godzinie 14:00 w sali sesyjnej Rady Miejskiej przy Nadgoplańskiej 4. 

Poniżej proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad:
1.  Otwarcie  obrad  XLVIII sesji  i stwierdzenie  quorum.
2.  Wybór  sekretarza  obrad- podjęcie uchwały.
3.  Przyjęcie  protokołu  z  obrad  XLVII sesji- podjęcie  uchwały.
4. Informacja  Przewodniczących  komisji o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja  Burmistrza Kruszwicy o pracy w okresie  międzysesyjnym.
6. Odpowiedzi  Burmistrza  na interpelacje i wnioski złożone w trakcie XLVII sesji.
7. Składanie  interpelacji  i  zapytań.
8. Składanie  wniosków i zapytań przez Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.
9. Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego w roku 2017.
10. Informacja dotycząca realizacji planów inwestycyjnych, w tym wykorzystanie zewnętrznych środków finansowych.
11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2018r.
13. Podjęcie uchwały sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszwica 
na lata 2018 – 2030.
14. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kruszwica.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Gminy Kruszwica służebnością przesyłu.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej Statut Gminy Kruszwica.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie obrad sesji.

 

(P.B)
REKLAMA

Komentarze (2)

8 1

Skoro jest to ostatnia sesja w tej kadencji, to niektóre uchwały z czystej przyzwoitości nie powinny być podejmowane. Za kilka tygodni now rada i burmistrz nowej kadencji mogliby zająć się tematami. 14:50, 10.10.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Ramzes IIIRamzes III

5 0

Szczególnie pkt.
13.15.16 a najbardziej: 18. Podjęcie uchwały zmieniającej Statut Gminy Kruszwica.
Myślę że statut powinna uchwalać już nowa rada bo nie było jakiś zawirowań prawnych by nagle coś przed objęciem nowej trzeba było zmieniać. 00:48, 11.10.2018


REKLAMA
© mojakruszwica.pl | Prawa zastrzeżone