Zamknij
ochrona obiektu/gospodarstwa rolnego
StPr/21/1034
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

praca przy produkcji przetworów zbożowych
StPr/21/1002
data rozpoczęcia pracy od 21.04.2021
wynagrodzenie od od 18,7 PLN

Do obowiązków Głównego księgowego LGD należeć będzie: 1.ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI •prowadzenie rachunkowości LGD zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, •opracowanie oraz stała aktualizacja dla LGD zasad prowadzenia rachunkowości (polityki rachunkowości), w szczególności opracowywanie i modyfikowanie planu kont, opisu systemu przetwarzania danych przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera, •nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne stanowiska Biura LGD. 2.KSIĘGI RACHUNKOWE LGD ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ •prowadzenie księgi głównej oraz wszystkich ksiąg pomocniczych LGD tj. w sposób bieżący, rzetelny, bezbłędny, sprawdzalny, •kontrolowanie, dekretowanie i wprowadzanie danych do systemu
StPr/21/0943
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2021
wynagrodzenie od od 1 250 PLN