Zamknij

MGOPS Kruszwica: Dodatek osłonowy. Sprawdź czy Ci się należy!

14:17, 19.01.2022 | MGOPS KRUSZWICA
Skomentuj
REKLAMA

Informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokość dopłat w roku w ramach dodatku osłonowego:

jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł dodatek nie przysługuje.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wnioski można składać:

a) elektronicznie – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego

b) tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. - wrzucając wniosek – druki wniosków są dostępne w siedzibie Ośrodka , do urny podawczej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy przy ul. Rybackiej 20 w godzinach 7:15-15:15 w dni robocze

Pamiętaj: przed wrzuceniem wniosku do specjalnej urny podawczej włóż go do koperty z dopiskiem: dodatek osłonowy.

c) osobiście – wnioski można złożyć bezpośrednio u pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy Dział świadczeń rodzinnych pod warunkiem wcześniejszego ustalenia terminu oraz zachowania wszelkich rygorów sanitarnych podczas wizyty w Ośrodku.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy można pobrać w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 523515489 wew. 117  .

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski złożone po 31 października 2022 pozostaną bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym  (Dz. U z 2022 r. poz. 1)

MGOPS KRUSZWICA

Wzór wniosku znajdziesz na stronie MGOPS Kruszwica.

[ZT]18830[/ZT]

[ZT]18818[/ZT]

[ZT]18823[/ZT]

 

(MGOPS KRUSZWICA)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (1)

Brawo, ku..wa brawo Brawo, ku..wa brawo

11 0

Reasumując, wyższy dodatek należy się w gospodarstwach gdzie źródłem ogrzewania jest np. tradycyjny piec i gdzie można wrzucić dosłownie wszystko co tylko da się spalić. Jeżeli ktoś zainwestował w ogrzewanie gazowe dajmy na to w trosce o środowisko, dodatek taki otrzyma mniejszy. Słuszną linię ma nasza władza, czyli wspieranie patologii i braku jakiejkolwiek logiki ciąg dalszy. 15:12, 19.01.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

0%