Zamknij

Rekrutacja do szkoły Wie ktoś może od kiedy można składać podania do Słowaka? 18-05-2020 16:05:38

11

komentarz (1)

As venturasAs venturas

3 0

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KRUSZWICY.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

· od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
go o świadectwo ukończenia szkoły.

· od 31 lipca – do 4 sierpnia br.– termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Terminy uzupełnienia

wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

· do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,

· do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

19 sierpnia br.-podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Podania do Liceum Ogólnokształcącego imJ.Słowackiego w Kruszwicy należy składać online na stronie szkoły http://www.rekrutacja-lo.zsokruszwica.pl/podanie/index.php

lub w sekretariacie szkoły przy ul.Kasprowicza 7.

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku od godz.8.00-13.00

Informujemy również, iż podania złożone przed terminem zachowują swoja ważność. 08:16, 20.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz