Zamknij
REKLAMA

Ile wynosi podatek od nieruchomości za mieszkanie w bloku?

00.00, 29.07.2022 materiał partnera

Podatek od nieruchomości jest daniną określoną w ustawie. Obowiązek jego opłacania dotyczy wszystkich właścicieli oraz wieczystych użytkowników gruntów, oraz konkretnych budowli. Kwota, jaką zapłacimy za naszą własność, jest uzależniona od stawek, jakie zostały w danym roku określone przez gminę. Nie może ona jednak przekraczać wysokości maksymalnej, która jest ogłaszana raz do roku przez Ministra Finansów.

Czym jest podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości to obowiązek opłacania daniny, który jest określony w ustawie. Oznacza to, że jego opłacanie jest obowiązkowe dla podmiotów, które zostały w niej wymienione. Organem, który odpowiada za pobór podatkowy, jest urząd gminy. To tam powinniśmy składać deklaracje, które pozwolą nam określić wysokość kwoty na podstawie pomiarów nieruchomości lub gruntu.

Jednostką, która ustala corocznie podatek od nieruchomości, może być wójt, prezydent miasta lub jego burmistrz. Warto wspomnieć tutaj o maksymalnych stawkach podatkowych, które nie mogą zostać przekroczone. Kwoty są ustalane odmiennie dla różnych gmin, dlatego nie wszędzie zapłacimy tyle samo. Czynnikiem decydującym o kwocie do zapłacenia może być to, czy nieruchomość wykorzystywana jest do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy też jest to budynek mieszkalny.

Kto jest płatnikiem podatku nieruchomościowego?

Definicja obowiązku podatkowego określona w ustawie podaje również podmioty, które są zobowiązane do uiszczania opłat. Opłaty dotyczą przede wszystkim właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych gruntów oraz posiadaczy terenów należących do instytucji publicznych. Zwolnieni z obowiązku podatkowego są głównie rolnicy, chyba że obszar jest wykorzystany do działalności leśnej lub rybackiej oraz do produkcji dla specjalnych działów rolnictwa.

Jak obliczyć podatek od nieruchomości za mieszkanie w bloku?

Istotnym elementem obliczania wartości podatku od nieruchomości jest podana przez urząd gminy wysokość stawki. Należy pomnożyć ją przez metraż mieszkania, które posiadamy i wówczas otrzymamy kwotę, jaką należy oddać do gminnego budżetu. Aby potwierdzić, że dobrze obliczyliśmy kwotę podatku, powinniśmy złożyć do urzędu gminy odpowiednią deklarację, która będzie zawierała wszystkie niezbędne informacje.

Jakie są terminy opłat dla podatku od nieruchomości?

Terminy opłat podatku nieruchomości wypadają co kwartał. Każdy podatnik, który decyduje się na rozłożenie kwoty na raty, musi uiścić daninę w terminach do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i do 15 listopada. Jeśli jej wartość jest niższa niż 100 zł, wówczas nie ma możliwości podzielenia jej na części. Całą kwotę należy zapłacić do 15 marca. Istnieje możliwość dokonania wpłaty elektronicznej na konto bankowe urzędu gminy lub w formie gotówki w placówce gminnej. Więcej informacji dotyczących podatku od mieszkania w bloku oraz innych nieruchomości, można znaleźć na stronie internetowej https://przyjazne-deklaracje.pl/podatek-od-mieszkania-2021-kogo-dotyczy-i-ile-wynosi/.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%