Zamknij
REKLAMA

Czy dziedziczy się spadek po teściach?

10.24, 15.09.2022 materiał partnera

Mimo że każdy z nas ma nadzieję, że dzieci będą żyć dłużej niż rodzice, czasami życie pisze inne scenariusze. Bywa tak w przypadku śmierci męża, mimo że przy życiu pozostają jego rodzice. Wiele wdów zadaje sobie jednak pytanie, czy w momencie śmierci rodzica zmarłego męża coś im się należy? Czy spadek po teściu przypada synowej lub wnukom? Znajomość prawa spadkowego w tym przypadku zdecydowanie się przydaje. Warto bowiem wiedzieć, czy wdowa może liczyć na jakikolwiek spadek po teściu, jeśli jej mąż już nie żyje.

Dziedziczenie po teściu – czy jest możliwe?

Kwestie kolejności dziedziczenia w rodzinie wyjaśnia szczegółowo Kodeks cywilny. Na mocy jego art. 931 w pierwszej kolejności do spadku powoduje się dzieci i małżonka spadkodawcy. Dziedziczą oni w równych częściach, ale małżonek musi otrzymać co najmniej 1/4 spadku po mężu czy żonie. Jeśli natomiast dziecko (czyli w opisywanej sytuacji – mąż wdowy) nie dożyło otwarcia spadku, w jego miejsce wstępują jego zstępni. Oznacza to, że miejsce zmarłego męża w dziedziczeniu zajmują jego dzieci. Podobnie będzie w przypadku, jeśli teść miał inne dzieci i one także nie dożyły jego śmierci.Jak więc widać, po zmarłym teściu dziedziczy jego żona i dzieci. Jeśli któreś z dzieci już nie żyje, do dziedziczenia jego udziału mają prawo dzieci – a zatem wnuki teścia. Synowa nie jest uczestnikiem sprawy spadkowej. Ani synowa, ani zięć nie należą do kręgu spadkobierców ustawowych. Dziedziczenie przez te osoby możliwe jest tylko na podstawie testamentu – jeśli tacy krewni zostali wpisani do testamentu z woli osoby zmarłej. Kodeks cywilny zakłada, że do dziedziczenia ustawowego konieczne są więzy krwi lub małżeństwo. Między synową a teściem nie zachodzą zatem przesłanki do dziedziczenia. Spadek po teściu więc nie należy się jej w żadnej sytuacji. Może jednak występować w sprawie spadkowej w imieniu swoich dzieci – o ile są niepełnoletnie.

Spadek po teściu dla wnuków

Pełnoletni wnukowie wstępują w miejsce swojego zmarłego ojca, przejmując część spadku po dziadku. Jeśli jednak dzieci są niepełnoletnie, ich przedstawicielem ustawowym jest matka. I to ona ma prawo wszczęcia postępowania spadkowego po teściu – w imieniu dzieci. We wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy podać wszystkich spadkobierców. Są nimi teściowa oraz pozostałe rodzeństwo zmarłego męża lub ich dzieci. Warto zadbać o interesy dzieci, bo inni spadkobiercy mogą je pominąć. Oczywiście będzie to działanie niezgodne z prawem, lepiej jednak wcześniej przygotować się do takiej sprawy spadkowej. Należy zgromadzić odpowiednie dokumenty, do których zaliczamy m.in. akty urodzenia dzieci czy akty zgonu.Warto pamiętać, że dzieciom należy się odpowiednia część spadku z mocy samej ustawy. Udział, który przypadłby ich ojcu, zostanie na nie równo podzielony. Jeśli więc np. ojciec był jedynym dzieckiem teścia, otrzymałby połowę spadku. Jeśli dzieci byłoby dwoje, każde z nich otrzymałoby połowę części ojca, a zatem 1/4 całego spadku.Czasami jedna zmarły teść pozostawia długi. W takiej sytuacji lepiej odrzucić spadek w imieniu małoletnich dzieci. Jako że jest to czynność przekraczająca zwykły zarząd majątkiem dziecka, matka musi uzyskać na nią zgodę sądu opiekuńczego. Trzeba pamiętać, że na odrzucenie spadku ma się pół roku od momentu dowiedzenia się o powołaniu do tego spadku. W przypadku działania w imieniu dzieci należy zmieścić się w sześciu miesiącach, które mijają od dnia powołania do dnia złożenia wniosku o działanie w imieniu dzieci do sądu rodzinnego.

Więcej informacji na stronie Spadek.info

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%