Zamknij

Nasza Matka Ziemia [ZDJĘCIA]

20:06, 02.08.2022 | Materiał partnerski

Rozmowa z Dorotą Pronobis, odpowiedzialną za realizację projektu edukacyjnego Our Mother Earth (Nasza Matka Ziemia).

Proszę krótko przedstawić ideę ostatnio realizowanego projektu przez Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Amicus i Nadgoplański Uniwersytet Ludowy.

Our Mother Earth to tytuł projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ przez grupę 32 młodych ludzi z Litwy, Rumunii, Turcji i Polski. Podczas międzynarodowego spotkania w dniach 22-29 lipca 2022 w Kruszwicy i Mogilnie doświadczaliśmy natury, łącząc kontakt z przyrodą z aktywnością fizyczną i promując zdrowy dla środowiska styl życia, zgodny z zasadą 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

W czym młodzież uczestniczyła?

Podczas spacerów przyrodniczych obserwowaliśmy środowisko: drzewa, zioła, ptaki, ale też zalegające nad jeziorami śmieci i zanieczyszczone Gopło. W ramach „zielonych ćwiczeń” budowaliśmy lasy w słoiku, wdrapywaliśmy się na drzewa i zbieraliśmy śmieci, odwiedziliśmy siedzibę Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w Kruszwicy oraz Instytut Odnawialnych Źródeł Energii w Poznaniu. Prowadziliśmy rozmowy i dyskusje o tym, w jaki sposób można chronić środowisko, jak młodzi ludzie mogą wyrażać swoje zaangażowanie w tej sprawie. Wspólnie wysłuchaliśmy wystąpień Grety Thunberg – szwedzkiej działaczki na rzecz ochrony klimatu. Ciekawe były spotkania z młodymi lokalnymi aktywistkami -  Zosią, organizatorką młodzieżowego strajku klimatycznego oraz Julią, działaczką Amnesty International.

[FOTORELACJA]2635[/FOTORELACJA]

Odbyła się również wizyta w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy.

Tak, spotkaliśmy się z pracownikami Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, aby poznać zasady gospodarki odpadami komunalnymi i segregacji śmieci.

Warto jest dbać o środowisko naturalne?

Oczywiście. Aby zwrócić uwagę lokalnych społeczności na zagrożenia dla środowiska i potrzebę ratowania Planety, przeprowadziliśmy happening. Wspólnie pracowaliśmy nad broszurą „Green Book”, wyrażającą nasze stanowiska, poglądy i opinie na temat ochrony przyrody. Do swoich domów wróciliśmy wzmocnieni, że głos młodych ludzi w sprawie ochrony przyrody powinien być bardziej słyszalny. 

Nie tylko ochrona przyrody podczas projektu była ważna.

To prawda, uczyliśmy się pracy zespołowej, również międzynarodowej. Podczas Wieczorów Narodowych poznawaliśmy swoje kultury. Doskonaliliśmy także znajomość języka angielskiego. Projekt zakończył się kilka dni temu. Zakończyło się nasze spotkanie w Polsce. Teraz angażujemy się w rozpowszechnienie jego rezultatów w swoich lokalnych, regionalnych i krajowych środowiskach. I oczywiście już planujemy kolejne wspólne przedsięwzięcia.

[ZT]21030[/ZT]

[ZT]21028[/ZT]

[ZT]21029[/ZT]

[ZT]21022[/ZT]

(materiał partnerski)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%