Zamknij

Jak zapłacić podatek od wynajmu?

10.25, 06.12.2022 artykuł sponsorowany Aktualizacja: 10.26, 06.12.2022
Skomentuj

Wynajem prywatnego mieszkania to dobry sposób na zwiększenie dochodów gospodarstwa domowego. Należy jednak pamiętać, iż jest to przychód opodatkowany, a brak zapłaty należności wiąże się z surowymi sankcjami. Sprawdź, jak zapłacić podatek od wynajmu mieszkania prywatnego w 2022 i 2023 roku.

Formy opodatkowania najmu prywatnego

Do końca 2021 r. właściciele prywatnych mieszkań uzyskujący przychody z ich wynajmu mogli wybrać jedną z dwóch form opodatkowania: skalę podatkową (podatek na zasadach ogólnych) lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Nowy Ład zmienił tę zasadę. Od początku 2022 r. jedyną dostępną formą opodatkowania dla wynajmu prywatnego jest ryczałt ewidencjonowany. Przy czym osoby, które w poprzednim roku płaciły podatek od wynajmu liczony według skali podatkowej, mogą tę formę kontynuować do końca 2022 r.

Od 1 stycznia 2023 r. jedyną formą opodatkowania najmu prywatnego będzie ryczały ewidencjonowany. Obowiązują dwie stawki podatku:

8,5% - przy rocznych dochodach z najmu nieprzekraczających 100 tys. zł.

12,5% - przy rocznych dochodach z najmu przekraczających 100 tys. zł

Zaletą ryczałtu są niższe stawki niż przy skali podatkowej (17% i 32%). Wadą – brak możliwości zastosowania kwoty wolnej od podatku i uwzględnienia poniesionych kosztów. Pewnym pocieszeniem może być brak konieczności zgłaszania do urzędu skarbowego zmiany formy opodatkowania od 2023 r. – zostanie to wykonane automatycznie przy wpłacie pierwszego ryczałtu. 

Jak zapłacić podatek od wynajmu

Podatek od wynajmu należy obliczyć samodzielnie i wpłacić do urzędu skarbowego. Pierwszą zaliczkę wpłacamy do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęliśmy przychód. W zależności od formy rozliczenia (miesięcznie lub kwartalnie) następne zaliczki wpłacamy do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu lub kwartale, w którym osiągnęliśmy przychód z najmu prywatnego.

Zaliczki na podatek dochodowy z umowy najmu należy wpłacić na mikrorachunek. Taki indywidualny numer rachunku zostaje automatycznie wygenerowany na podstawie numeru NIP lub PESEL podatnika. Aby sprawdzić swój numer, wystarczy wejść na stronę podatki.gov.pl i postępować według instrukcji.

Numer PESEL podają osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;

Numer NIP podają pozostałe podmioty mające status podatnika lub płatnika.

Mikrorachunek obowiązuje dla podatków PIT, CIT i VAT. Zostaje przydzielony raz i nie ulega zmianom. 

Takie same zasady dotyczą właścicieli mieszkań, którzy w 2022 roku wciąż rozliczają przychody z najmu prywatnego na zasadach ogólnych. Przy czym mogą oni korzystać z kwoty wolnej od podatku. Obecnie wynosi ona 30.000 zł – dotyczy jednak łącznie wszystkich dochodów danej osoby, także tych np. z umowy o pracę czy działalności gospodarczej.

Rozliczenie roczne 

Osoby osiągające przychody z najmu po zakończeniu roku kalendarzowego muszą złożyć rozliczenie roczne na druku PIT-28. Warto przy tym pamiętać, iż od 2023 r. zmienia się termin złożenia tego zeznania podatkowego. Do tej pory należało przekazać je do urzędu skarbowego znacznie wcześniej niż inne zeznania – podatnik miał na to czas tylko do końca stycznia. Natomiast począwszy od PIT-28 za 2022 r. formularz będzie można złożyć do końca kwietnia następnego roku. W tym wypadku – do 2 maja 2023 r.

[ZT]22168[/ZT]

[ZT]22162[/ZT]

[ZT]22153[/ZT]

(artykuł sponsorowany)
 
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (1)

TomekTomek

0 0

Nie płacić - to najlepszy sposób na odcięcie komunistów-kaczystów od pieniędzy! 12:14, 07.12.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

0%