Zamknij

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kruszwicy realizowała Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała" [VIDEO]

07:55, 21.06.2021 | Anna Talaska

W roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy realizowała Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”.

Jego celem jest kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi, poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu, budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem. W ramach projektu uczniowie uwrażliwili się na piękno języka polskiego i zostali zachęceni do posługiwania się poprawną polszczyzną, poznali legendy i baśnie polskie.

Ważnym obszarem było wdrażanie do dostrzegania piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury, okazywania szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia; kształtowanie poprawnych, pozytywnie nacechowanych relacji z drugim człowiekiem.

Zgodnie z regulaminem projektu, placówka musiała zrealizować co najmniej 20 zadań spośród zaproponowanych 50. Nam udało się wykonać ich 24! Relację znajdziecie w filmiku.

[ZT]16614[/ZT]

[ZT]16612[/ZT]

Dziękujemy wszystkim Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom, którzy włożyli dużo serca i energii w realizację zadań projektowych!

Mamy nadzieję, że w przyszłym  roku szkolnym dołączą do nas inne placówki! Zapraszamy!

Koordynator szkolny: Anna Talaska

[ZT]16607[/ZT]

 

(.)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%