Zamknij

Najważniejszy dokument dla Miasta uchwalony

12:40, 20.12.2021 | .

Podczas grudniowej sesji, Rada Miejska Inowrocławia uchwaliła budżet Miasta Inowrocławia na 2022 rok. Dokument zawiera plan finansowy z uwzględnieniem wydatków i dochodów Inowrocławia.

Przyszłoroczny budżet wymagał kilkumiesięcznych prac, ze względu na konieczność zapełnienia powstałej, na skutek decyzji rządowych, wielomilionowej dziury finansowej.

- Zgodnie z podawanymi wcześniej informacjami (również przez niezależne media ogólnopolskie), w nadchodzącym roku, wszyscy odczujemy skutki wprowadzenia kolejnych zmian podatkowych przez rząd, tym razem w ramach tzw. „Polskiego Ładu”. W budżecie należało je uwzględnić, co przełożyło się na zapowiadany przez Miasto, program działań oszczędnościowych – informuje Skarbnik Miasta Inowrocławia, Dorota Rutkowska.

Trudności w przygotowaniu planu finansowego na 2022 rok pogłębiały straty wynikające z galopującej inflacji, wzrostu cen praktycznie wszystkich towarów i usług, w tym m.in. cen energii elektrycznej (o ok. 60%). Pomimo tego, plan budżetu został złożony w ustawowym terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która zaopiniowała go pozytywnie, choć miała kilka uwag.

W odniesieniu do wypowiedzi radnych, Skarbnik Miasta Inowrocławia poinformowała w trakcie sesji, że budżet został skonstruowany poprawnie: parametry i wskaźniki, określone ustawowo, zostały zachowane. Ponadto wbrew upowszechnianym, nieprawdziwym informacjom, obsługa długu publicznego nie wynosi 12 mln zł, a 2 mln zł, natomiast 10 mln zł dotyczy spłaty zaciągniętych kredytów. Dochody do budżetu z tytułu PIT w 2022 r. są niższe od planowanych na rok 2021 o ponad 8 mln zł. Jak już wcześniej informowaliśmy, w budżecie należało uwzględnić ubytek ponad 20 mln zł.

Po stronie dochodów Miasta Inowrocławia w 2022 roku wpisano 354 761 000 zł. Wydatki ukształtowały się na poziomie 360 282 000 zł. W porównaniu do roku bieżącego, dochody będą o blisko 10% niższe, a wydatki o 11% (w 2021 dochody wynoszą 393 393 963,65 zł, a wydatki 399 953 997,75 zł).

W uchwalonym budżecie zapewniono środki na zaplanowane już wcześniej inwestycje i takie, na które prezydent Ryszard Brejza pozyskał dofinansowanie zewnętrzne. W nadchodzącym roku przebudowane zostaną ulice: Ranusa, Knasta, odcinek Szelburg-Zarembiny, Piękna, Kwiatowa oraz Spokojna. Przy ul. Kasztelańskiej, teren przy murze obronnym zostanie zagospodarowany, a cenny zabytek wyeksponowany. Miasto zmodernizuje również części wspólne budynków mieszkalnych. Wydatki na wszystkie inwestycje to w budżecie kwota ponad 26 mln zł.

Utrzymanie 12 szkół podstawowych, 4 przedszkoli publicznych, 5 przedszkoli przy szkołach podstawowych, dopłaty do 15 przedszkoli niepublicznych, dowożenie dzieci do szkół funkcjonowanie stołówek i świetlic szkolnych czy zapewnienie dzieciom dostępu do bezpłatnych podręczników to łączny wydatek blisko 106 mln zł.

Miasto zabezpieczyło w 2022 roku środki na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, jednak nie udało się utrzymać poziomu finansowego z ubiegłego roku. Konieczne było także zmniejszenie dotacji dla instytucji kultury – Kujawskiego Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza (łącznie o blisko 1 mln zł) oraz ograniczenie dopłaty do MPK (w przyszłorocznym budżecie zaplanowano na ten cel 12,8 mln zł). Utrzymanie dróg w 2022 roku wyniesie 2 mln zł.

Na ochronę zdrowia przeznaczono 3,4 mln zł, a na pomoc społeczną 35 mln zł, w tym m.in. na pobyt 76 osób w Domu Pomocy Społecznej, funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy i Domu Dziennego Pobytu.

- Stajemy przed nowym budżetem do realizacji. Pomimo odrzucanych przez rząd projektów o wsparcie finansowe ważnych dla inowrocławian inwestycji i apeli o niepozbawianie samodzielności i środków finansowych samorządów, staniemy na wysokości zadania. Będzie to jednak wyzwanie, nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla mieszkańców naszego miasta – podsumowuje prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.

[ZT]18517[/ZT]

 

(.)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%