Zamknij
REKLAMA

W poniedziałek obrady sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego [PLAN OBRAD]

20:41, 24.06.2022 | .
Skomentuj
REKLAMA

W najbliższy poniedziałek (27 czerwca) ostatnia przed wakacjami sesja sejmiku województwa.  Obrady skoncentrują się na dwóch blokach tematycznych: inwestycjach drogowych i sytuacji społecznej w naszym regionie. Transmisja online od godz. 10.

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Adam Szponka przedstawi raport Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2021, opisujący ubiegłoroczną sytuację demograficzną i społeczną w naszym województwie.

Raport zawiera również wnioski i wynikające z nich rekomendacje dotyczące wsparcia wybranych grup odbiorców pomocy społecznej, takich jak osoby starsze i niesamodzielne, osoby z niepełnosprawnościami i przewlekle chore, osoby w kryzysie zdrowia psychicznego, osoby bezrobotne i w kryzysie bezdomności, dzieci i młodzież, klienci pomocy społecznej. Dla każdej z tych grup przygotowano oddzielne propozycje działań, które należałoby wdrożyć, by polepszyć ich sytuację.

Radni rozpatrzą też podjęcie uchwały w sprawie Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030 (druk nr 65/22) oraz projekt uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (druk nr 60/22). Podjęcie uchwały umożliwi rozszerzenie zadań ROPS o nowe działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz aktywnego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Drugi ważny blok tematyczny najbliższej sesji sejmiku dotyczy inwestycji drogowych. Marszałek województwa przedstawi radnym informację o stanie realizacji inwestycji drogowych w województwie. Radni rozpatrzą też szereg projektów uchwał dotyczących dofinansowania remontów dróg. Największe środki planuje się przekazać dla Powiatu Świeckiego (druk nr 63/22) na przebudowę dróg powiatowych od skrzyżowania DW240 do Laskowic (ok. 26 km), od ulicy Miodowej do ulicy Wojska Polskiego w Świeciu (ok. 270 m) oraz DW214 do Osia i odcinek drogi powiatowej z Gruczna (niecały 1 km).

Łączna wartość wsparcia finansowego dla Powiatu Świeckiego na to zadanie w 2022 r. wyniesie ponad 4 mln zł. Sejmik rozpatrzy też dofinansowanie inwestycji drogowych w Jabłonowie Pomorskim (druk nr 64/22) i Unisławiu (druk nr 62/22). W Jabłonowie Pomorskim planuje się utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Jabłonowo-Zamek, prowadzącej do pałacu Narzymskich, który obecnie jest Domem Generalnym Zgromadzenia Sióstr Pasterek. W Unisławiu natomiast planuje się przebudować drogę gminną z Raciniewa do leśniczówki, co umożliwi mieszkańcom bezpieczniejszy dojazd do miejsc infrastruktury rekreacyjnej.

Ponadto w ramach sprawowanego przez samorząd województwa mecenatu nad działalnością kulturalną w regionie sejmik rozpatrzy przyznanie pomocy finansowej dla Miasta Gminy Toruń (druk nr 61/22) i Gminy Izbica Kujawska (druk nr 59/22). W Toruniu planuje się dofinansować 26. Międzynarodowy Festiwal „Nova Muzyka i Architektura”.

Ideą festiwalu jest prezentowanie muzyki klasycznej w zabytkowych i nowoczesnych wnętrzach Torunia. W tym roku koncerty odbędą się w Dworze Artusa, Ratuszu Staromiejskim, kościołach św. Jakuba, św. Szczepana i Ducha Świętego oraz w CKK Jordanki. Środki dla Izbicy Kujawskiej mają być przekazane na Park Kulturowy w Wietrzychowicach i Gaju, w szczególności na opracowanie Planu Ochrony Parku, utworzenie profesjonalnej strony internetowej i organizację festynu archeologicznego.

Ponadto podczas poniedziałkowej sesji dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Mariusz Leszczyński przedstawi raport pn. Monitoring zmian stanu rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego (tzw. raport wskaźnikowy „zerowy”), wykonany na potrzeby monitorowania realizacji ustaleń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+ oraz informację o stanie prac nad projektem Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.

 

XLVII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 27 czerwca 2022 r.

Otwarcie sesji – początek 10:00 w sali im. Władysława Raczkiewicza (nr 215)w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.

Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z XLV sesji sejmiku.

Informacja z pracy sejmiku województwa – przedstawia przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska.

Informacja z pracy zarządu województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.

Prezentacja raportu pn. Monitoring zmian stanu rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego (tzw. Raportu wskaźnikowego „zerowego”), wykonanego na potrzeby monitorowania realizacji ustaleń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+ – przedstawia Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Mariusz Leszczyński.

Informacja o stanie prac nad projektem Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego – przedstawia Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Mariusz Leszczyński.

Prezentacja Oceny zasobów pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego za rok 2021 – przedstawia Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Adam Szponka.

Informacja o stanie realizacji inwestycji drogowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039 – projekt zarządu województwa – druk nr 66/22⃰.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022 – projekt zarządu województwa – druk nr 67/22⃰.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego – projekt zarządu województwa – druk nr 68/22.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030 – projekt zarządu województwa – druk nr 65/22.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – projekt zarządu województwa – druk nr 60/22.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Izbica Kujawska – projekt zarządu województwa – druk nr 59/22.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń – projekt zarządu województwa – druk nr 61/22.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Unisław – projekt zarządu województwa – druk nr 62/22.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu – projekt zarządu województwa – druk nr 63/22.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Jabłonowo Pomorskie – projekt zarządu województwa – druk nr 64/22.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej – projekt zarządu województwa – druk nr 58/22.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych – projekt zarządu województwa – druk nr 69/22.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeprowadzonej kontroli – przedstawia przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Hildebrandt⃰.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia informacji Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych – projekt Komisji Rewizyjnej – druk nr 1/22⃰.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (petycja wielokrotna) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – druk nr 7/22⃰.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – druk nr 8/22⃰.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – druk nr 9/22⃰.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – druk nr 10/22⃰.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – druk nr 11/22⃰.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – druk nr 12/22⃰.

Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.

Interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Wolne głosy i wnioski.

Zamknięcie sesji.

[ZT]20595[/ZT]

[ZT]20588[/ZT]

(.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%