Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
10:59, 07.11.2022
Były Starosta Inowrocławski Leonard Maciejewski otrzymał wyróżnienie przyznane przez Radę Powiatu Inowrocławskiego – Medal Honorowy Powiatu Inowrocławskiego. To pierwsze takie odznaczenie przyznawane w historii Powiatu.   
6
21:31, 21.10.2022
Zmiany w inowrocławskim PiS. Szefem struktur partyjnych Jan Gaj
03:32, 01.10.2022
Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz pojawił się na sesji powiatu inowrocławskiego.
12:06, 28.03.2022
Radni powiatowi wyszła z klubu PiS w powiecie inowrocławskim
10
07:16, 05.01.2022
Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz wydał rozstrzygnięcie nadzorcze nr 174/2021 gdzie stwierdził nieważność uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego. Uchwała dotyczyła zmian w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych powiatu inowrocławskiego. 
1
17:08, 14.12.2021
Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska dokonała uroczystego otwarcia zmodernizowanej stołówki szkolnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy.
08:37, 15.07.2021
Sprawami finansowymi zajmowali się wczoraj, 14 lipca 2021 r. radni powiatowi podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego.
08:13, 13.07.2021
W gabinecie Starosty Inowrocławskiego Wiesławy Pawłowskiej odbyło się wręczenie aktów powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora obecnym i nowym dyrektorom szkół i placówek Powiatu Inowrocławskiego, których wyłoniono w wyniku przeprowadzonych konkursów.
08:19, 29.06.2021
Zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Inowrocław a Gminą Kruszwica zostało zawarte w przedmiocie powierzenia Gminie Kruszwica zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
17:53, 27.03.2021
Przewodniczący Rady Powiatu Inowrocławskiego przekazał na ręce insp. Marcina Ratajczaka, byłego Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu podziękowania za Jego współpracę z Powiatem Inowrocławskim i złożył gratulacje podinsp. Karolowi Konopackiemu – obecnemu Komendantowi.
3
07:55, 15.03.2021
Zarząd Powiatu Inowrocławskiego ogłosił konkurs na przyznanie dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego.
5
12:35, 26.02.2021
Po raz drugi w 2021 roku odbyła się zdalna sesja rady Powiatu Inowrocławskiego. Samorządowcom pracę umożliwił nowy system zdalnego głosowania. Podczas sesji podjęto uchwałę intencyjną i techniczną w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy. 
2
17:52, 15.02.2021
W siedzibie Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy powołanej na kadencję w latach 2021-2024. W skład tego gremium wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu organizacji zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.
16:36, 20.01.2021
Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska spotkała się dzisiaj, 20 bm., w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy z ustępującymi członkami Powiatowej Rady Rynku Pracy.
1
16:02, 19.12.2020
Członkowie Konfederacji Powiatu Inowrocławskiego prowadzi akcję dla przedsiębiorców