Zamknij

Dzisiaj sesja budżetowa sejmiku województwa

08:24, 20.12.2021 | .

O godzinie 10:00 odbędzie się w Toruniu XXXXIX sesja sejmiku województwa.

Spodziewane jest przyjęcie budżetu województwa na rok 2022 oraz wieloletniej prognozy finansowej województwa na lata 2022–2039. Wcześniej radni wysłuchają opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO), opinii poszczególnych komisji merytorycznych, w tym Komisji Budżetu i Finansów, oraz opinii wszystkich klubów radnych. Po ich przedstawieniu odbędzie się dyskusja. Transmisja online od godziny 10 na www.kujawsko-pomorskie.pl.

Sejmik rozpatrzy projekt uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego prof. Andrzejowi Wojciechowskiemu, zasłużonemu dla rozwoju terapii osób niepełnosprawnych poprzez twórczość artystyczną i kontakt ze sztuką. W latach 80-tych, wspólnie z prof. Wandą Szuman, prof. Wojciechowski stworzył na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika grupę wolontariuszy przekształconą później w Pracownię Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Prof. Wojciechowski kieruje nią do dziś.

Radni wysłuchają informacji zarządu województwa o stanie realizacji inwestycji drogowych oraz raportu na temat wdrażania Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego za rok 2021.

Spodziewane jest zatwierdzenie przez sejmik stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów obsługujących kolejowe pasażerskie przewozy regionalne w naszym regionie. Samorząd województwa przeznacza na realizację przewozów kolejowych w najbliższych 12 miesiącach 135,7 mln złotych (5,7 mln złotych jeszcze w tym roku i 130 milionów w przyszłym), wobec 90 milionów złotych obecnie. Oznacza to o 30 proc. połączeń więcej (łącznie blisko 5 milionów pociągokilometrów). To nie tylko kolejne pary pociągów obsługujących istniejące połączenia. W styczniu, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, przywracamy pociągi na trasie Toruń-Sierpc przez Lipno.

Sejmik powoła najprawdopodobniej w poniedziałek komisję rekrutacyjną, która wyłoni skład Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego pierwszej kadencji.  Złożony z przedstawicieli wszystkich części województwa sejmik młodych będzie gremium konsultacyjno-doradczym instytucji samorządu województwa, wyposażonym w możliwości inicjatywne i wnioskodawcze. 

[ZT]18509[/ZT]

[ZT]18502[/ZT]


 

(.)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%