Zamknij

Dzień Projektu Edukacyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy.

12:44, 22.06.2021 | mp
Skomentuj

Jedną z podstawowych umiejętności, w jakie szkoła ma wyposażyć ucznia jest twórcze myślenie. Stosowanie metod aktywizujących sprzyja wyzwalaniu aktywności, realizowaniu celów edukacyjnych i zaspokajaniu potrzeb uczniów. Taką możliwość daje metoda projektu edukacyjnego. Pomaga ona uczyć, planować, organizować pracę, podejmować decyzje i dokonywać właściwych wyborów.

            W drugim semestrze wszystkie uczennice MOW w Kruszwicy realizowały Projekt Edukacyjny pt.: „Wartości etyczne jako fundament kształtowania osobowości człowieka”. Każda klasa, pod kierunkiem wychowawcy klasy, wykonywała przydzielone im zadania, wśród których dominowały następujące tematy:

  • Wartości etyczne w życiu człowieka.
  • Czym jest osobowość człowieka?
  • Rodzina i jej wpływ na rozwój człowieka.
  • Nałogi – jak z nimi walczyć?
  • Muzyka łączy pokolenia.
  • Sport jako sposób na odreagowanie negatywnych emocji.

            Uroczystość podsumowująca pracę nad projektem odbyła się 16 czerwca 2021r.. Uczennice miały wówczas możliwość zaprezentowania efektów swojej pracy, z zastosowaniem różnorodnych form i metod, np.: prezentacja, plakat, wywiad, kabaret, teledysk, taniec i  piosenka.

            Ważnym atutem metody projektu jest niewątpliwie realizowanie powyższych zadań
w grupach, poprzez pozyskiwanie informacji, opracowanie ich i zaprezentowanie z wykorzystaniem różnych form prezentacji.

Oprócz dydaktycznych aspektów projektu, czyli zdobycia nowych wiadomości
i umiejętności, czy też zwiększenia motywacji do nauki, znacznie wzrosła samoocena oraz poczucie własnej wartości uczennic. Uroczystość przebiegła w wyjątkowej atmosferze, pełnej rzetelnej, profesjonalnej wiedzy, ale również urozmaiconej występami artystycznymi uczennic i wspólną biesiadą. 

(.)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%