Zamknij

Jak inwestować, aby zarabiać?

08:19, 20.07.2021 | MP

Inwestowanie w akcje to mówiąc prościej zawieranie transakcji na giełdzie. Przedsiębiorstwa zbywając swoje akcje, otrzymują kapitał na dalszy rozwój. Z kolei inwestorzy nabywający akcje stają się współwłaścicielami takich spółek, aby w przyszłości czerpać z nich korzyści finansowe. Jeśli jesteś początkującym traderem z pewnością zastanawiasz się co trzeba zrobić, aby zacząć zarabiać na giełdzie? Sprawdź zatem koniecznie nasz poradnik dla młodego inwestora.

Co początkujący trader powinien wiedzieć?

Na giełdzie papierów wartościowych, np. GPW spotykają się inwestorzy i przedsiębiorcy. Jedni sprzedają, pozostali kupują papiery wartościowe, w tym:

  • akcje, 
  • bony,
  • obligacje, 
  • weksle, 
  • certyfikaty finansowe.

Każda ze stron ma na celu czerpanie korzyści finansowych. Aby jednak w ogóle rozpocząć inwestowanie w akcje, należy założyć konto u renomowanego brokera, gdyż transakcje finalizowane na giełdzie przez prywatnych inwestorów mogą być przeprowadzane jedynie za ich pośrednictwem. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do ponad 19 000 akcji z rynków wschodzących i głównych z ogólnoświatowych giełd, inwestuj z Saxo Bank Polska i pomnażaj swój kapitał. 

Czym jest inwestowanie w akcje?

Akcje to papiery wartościowe emitowane przez spółki akcyjne lub komandytowo-akcyjne. Przedsiębiorstwa tego typu mają za zadanie pozyskiwać fundusze na dalszy rozwój. Z kolei posiadacze akcji stają się tzw. akcjonariuszami, co czyni ich w pewnym stopniu współwłaścicielami majątku spółki. Wraz z akcjami nabywają zatem prawo do udziału w wypracowanym zysku przedsiębiorstwa. Czy inwestowanie w akcje obarczone jest ryzykiem? Z pewnością tak! Właśnie dlatego inwestorzy planujący grać na giełdzie, powinni zdobyć szczegó ową wiedzę na ten temat.

Rodzaje akcji

Wyróżnia się dwa typy akcji. Pierwsze z nich są imienne, a drugi rodzaj to akcje niestandaryzowane.

Akcje imienne nie są wprowadzane do obrotu na giełdzie. Ich posiadaczami są najczęściej założyciele spółki, a spółka prowadzi z reguły specjalną księgę, do której wpisywane są dane właścicieli papierów wartościowych. Inwestowanie w akcje możliwe jest natomiast w przypadku akcji na okaziciela czyli niestandaryzowanych. To właśnie ten rodzaj papierów wartościowych znajduje się w powszechnym obiegu giełdowym.

Jak zacząć inwestować na giełdzie?

Inwestowanie w akcje musi zostać poprzedzone zdobyciem pewnej, choćby podstawowej wiedzy o giełdzie i sposobach jej funkcjonowania. Pierwszy krok to założenie rachunku inwestorskiego umożliwiającego dokonywanie transakcji. Warto zatem poświęcić chwilę na wybór odpowiedniego podmiotu, a także upewnić się, czy wybrany broker posiada licencję.

 

(.)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%