Zamknij

czwartek, 12.09, godz. 18:00

Pałac Kobylniki

Bilety: Wstęp wolny


To już 31. edycja literackiego przedsięwzięcia, która odbywać będzie się w tym roku od 12 do 15 września 2019. Do Pałacu w Kobylnikach koło Kruszwicy zjadą się z całego kraju autorzy wierszy, zakwalifikowani przez jury w drodze konkursu poetyckiego w ilości 36 osób spośród 68  zgłoszonych. Wiersze zakwalifikowanych autorów zostaną zamieszczone w almanachu poetyckim.

Teksty oceniało jury  w następującym składzie Jolanta Baziak-Jankowska, Hanna Strychalska, Wojciech Banach i Wiesław Trzeciakowski. Należy nadmienić, że pierwsze Literackie Spotkania miały miejsce w 1989 roku w Wenecji koło Żnina, a od 1993 na gościnnej ziemi kruszwickiej.

W programie Spotkań: oficjalne otwarcie Spotkań połączone z wręczeniem nagród laureatom konkursów poetyckich – II Powiatowego Konkursu Poetyckiego dla dzieci i młodzieży pt. „Strofy znad Gopła” oraz konkursu dla dorosłych. koncert zespołu LUX VERA, „Zmiana pokoleń”– Pro memoriam Stanisławowi Tarnowieckiemu –  wystawa akwarel artysty. Prezentacja rysunków  Zoi Rochny-Woźniak, ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu na fraszkę. 

Jednym z najważniejszych punktów programu będą spotkania autorskie poetów we wszystkich przedszkolach i szkołach miasta i gminy Kruszwica, ze słuchaczami Uniwersytetu III Wieku, w Środowiskowym Domu Samopomocy, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy.        

Od wielu lat dużym uznaniem uczestników OLSP cieszą się warsztaty poetyckie, które w tym roku poprowadzą znani poeci i krytycy: Krzysztof Kuczkowski i Wojciech Kass. Jak co roku poeci wezmą udział w warsztatach recytatorskich „Sztuka mówienia własnych tekstów”.

Na Wzgórzu Zamkowym pod Mysią Wieżą poeci i mieszkańcy oraz goście, którzy przyjadą na ziemię przychylną poezji, będą mogli wziąć udział w spotkaniu z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego pt. „Z Tobą chcę oglądać świat” i w wielu innych przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych w ramach XXXI OLSP.                               

W ramach Spotkań odbędzie się również promocja almanachu poetyckiego pt. „Wspomnienia mają się dobrze” z nagrodzonymi i wyróżnionymi w konkursie poetyckim tekstami. Należy nadmienić, że wydawcą almanachu poetyckiego jest Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy. Almanach wydany został ze środków Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.  Za całośc imprezy od początku odpowiadają organizatorki i inicjatorki Magdalena Jagiełlowicz oraz Krystyna Wulert.

Elżbieta Nowosielska, redaktor almanachu poetyckiego często powtarza, że „przez cztery dni oddychamy czarem słowiańskiej wody, żyjemy we wspólnej przestrzeni poetyckiej, dyskutujemy o wierszach, o kulturze, o sztuce, wpisujemy we wspomnienia emocje tak potrzebne dla dalszej twórczości. Autorów łączy silna wspólnota artystyczna i przyjacielska. I jeszcze jedna, szczególna- wspólnota kobylnicka  i kruszwicka”.

Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń dofinansowane zostało ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Zadanie jest współfinansowane również ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Gminy Kruszwica. 

Organizatorami Spotkań są: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Bydgoszczy. a współorganizatorami: Centrum Kultury i Sportu Ziemowit w Kruszwicy, Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy, , „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze”, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Bydgoszcz.
.  
PROGRAM
CZWARTEK, 12 WRZEŚNIA 
Pałac w Kobylnikach
18.00 Otwarcie XXXI Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń:
- ogłoszenie wyników konkursów poetyckich dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych 
   połączone z wręczeniem nagród
- promocja almanachu poetyckiego pt. „Wspomnienia mają się dobrze” 
- koncert zespołu LUX VERA
 - „Zmiana pokoleń” – Pro memoriam Stanisławowi Tarnowieckiemu -   
   wystawa akwarel artysty. Prezentacja rysunków Zoi Rochny-Woźniak
- ogłoszenie konkursu na fraszkę
   wstęp na zaproszenia 


PIĄTEK, 13 WRZEŚNIA
9.00  Spotkania autorskie uczestników XXXI OLSP w przedszkolach, szkołach miasta 
i gminy Kruszwica, ze słuchaczami Uniwersytetu III Wieku, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kruszwicy, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt 
w Kruszwicy
11.00 
Pałac w Kobylnikach
Warsztaty recytatorskie pt. „Sztuka mówienia własnych tekstów” 
wstęp wolny
14.00
Pałac w Kobylnikach
Warsztaty poetyckie:
 prowadzenie: Krzysztof Kuczkowski poeta, krytyk literacki
 i Wojciech Kass poeta, krytyk literacki
 wstęp wolny
19.00 Wzgórze Zamkowe pod Mysią Wieżą 
„Z TOBĄ CHCĘ OGLĄDAĆ ŚWIAT” - SPOTKANIE Z PIOSENKAMI ZBIGNIEWA WODECKIEGO
wstęp wolny
21.30
Pałac w Kobylnikach
Prezentacje poetyckie uczestników
wstęp wolny


SOBOTA, 14 WRZEŚNIA
Pałac w Kobylnikach
9.00 Warsztaty poetyckie – ciąg dalszy
wstęp wolny
16.00 Spotkanie autorskie z Krzysztofem Kuczkowskim i Wojciechem Kassem
wstęp wolny
20.00 Wieczór poetycko-muzyczny (ogłoszenie wyników konkursu na fraszkę)
wstęp wolny


NIEDZIELA, 15 WRZEŚNIA 
Pałac w Kobylnikach
10.00 Warsztaty recytatorskie – ciąg dalszy
wstęp wolny
13.00 Podsumowanie i zakończenie XXXI OLSP


PIĄTEK, 18 PAŹDZIERNIKA 
Kawiarnia Pod Malwami, Rynek 11 w Kruszwicy, 
18.00 Promocja almanachu poetyckiego XXXI OLSP pt. „Wspomnienia mają się dobrze”
wstęp wolny


CZWARTEK, 21 LISTOPADA
Salon Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, 
pl. Kościeleckich 6
17.00 Promocja almanachu poetyckiego XXXI OLSP pt. „Wspomnienia mają się dobrze”
wstęp wolny

Organizatorzy:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Bydgoszczy
Współorganizatorzy:
• Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy
• Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy
• „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze”
• Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Bydgoszcz
Patronat medialny:
Miesięcznik Samorządowy Panorama Kruszwicka
Portal Moja Kruszwica
TV Polanowice

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Zadanie jest współfinansowane 
ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Gminy Kruszwica.

© mojakruszwica.pl | Prawa zastrzeżone